RO | EN

Facultatea de Chimie Iaşi

Legături înrudite

REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE ÎN ANUL I DE LICENŢĂ, SESIUNEA IULIE 2019, CANDIDAŢI ROMÂNI, ETAPA 1

Ultima actualizare: 22 Jul 2019, 15:07:08 (de către Gabriela Pavelescu).

REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE ÎN ANUL I DE LICENŢĂ

SESIUNEA IULIE 2019

CANDIDAŢI ROMÂNI

ETAPA 1

1. Lista candidaţilor români - olimpici, admisi, cu finanţare de la buget, pe locurile repartizate statistic (fişier pdf);

2. Lista candidaţilor români, admişi, cu finanţare de la buget, pe locurile repartizate statistic (fişier pdf);

3. Lista candidaţilor români, admisi, cu finanţare de la buget, pe locurile alocate pe domenii prioritare de dezvoltare ale României (fisier pdf)

4. Lista candidaţilor români, admişi*/în rezervă* - care pot fi declaraţi admişi în limita locurilor aprobate (fisier pdf).

PRECIZĂRI IMPORTANTE:

I. PENTRU CANDIDAŢII ADMIŞI LA BUGET

În perioada 22-30 iulie 2019  (între orele 8-16, fără sâmbătă şi duminică) candidaţii declaraţi admişi pe locurile de la buget vor aduce la secretariatul facultăţii următoarele acte în original:

- Diploma de Bacalaureat obţinută în România şi Foaia Matricolă sau Atestatul de echivalare emis de C.N.R.E.D (valabil pentru cetăţenii români cu studii în altă ţară);

- Extrasul de cont bancar al studentului;

- Dovada achitării taxei de înmatriculare de 50 lei. Taxa se achită la orice filială BRD, nu la secretariatul facultăţii!

De asemenea, aceştia vor completa Contractul de studii, la secretariatul facultăţii.

Candidaţilor admişi pe locurile de la buget, în cazul retragerii din concurs, nu li se mai restituie taxa de înmatriculare de 50 lei.

Începând cu data de 31 iulie 2019, candidaţii care nu au completat dosarul de înscriere cu actele solicitate, nu au achitat taxele menţionate mai sus şi nu au completat contractul de studii vor fi declaraţi respinşi! Locurile eliberate de aceştia vor fi ocupate de candidaţii din lista nr.4. 

Precizări privind achitarea taxei de înmatriculare la B.R.D.

Taxa de înmatriculare, în valoare de 50 lei, se achită la orice filială a băncii B.R.D. din ţară, nu la secretariatul facultăţii.

-Contul IBAN al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi:

                           RO 68 BRDE 240SV89534452400

-Cod taxă de înmatriculare: 38

-Facultatea de Chimie

-Forma de învăţământ: licenta, zi, cod 01

-Cod facultate: 1211

Chitanţa se va depune în original, la dosarul de înscriere!!!

II. PENTRU CANDIDAŢII DIN LISTA NR. 4

*Candidaţii pot fi declaraţi admişi pe locurile finanţate de la buget sau la taxă, în urma coborârii liniei de admitere, pe măsura retragerii unor candidaţi din listele nr. 1, 2 şi 3.

III. PENTRU CANDIDAŢII CARE AU OPTAT NUMAI PENTRU LOCURILE CU TAXĂ

În perioada 22-30 iulie 2019 (între orele 8-16, fără sâmbătă şi duminică) candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu taxă de studii, care doresc să confirme locul ocupat, vor aduce actele de studii menţionate la paragraful nr. I, după cum urmează:

-în original;

-în copii legalizate, dacă mai urmează şi o altă specializare în regim de student finanţat de la bugetul de stat, la altă facultate, precum şi o adeverinţă de la facultatea unde au actele în original;

- Extrasul de cont bancar al studentului.

De asemenea, aceştia trebuie să facă dovada achitării a cel puţin 30 % din taxa de şcolarizare pentru semestrul I al anului universitar 2019/2020 (525 lei) şi vor completa Contractul de studii, la secretariatul facultăţii.

Taxa se achită la orice filială BRD, nu la secretariatul facultăţii!

Atenţie! Candidaţii admişi pe locurile cu taxă NU vor achita taxa de înmatriculare de 50 lei !

Precizări privind achitarea taxei de şcolarizare la B.R.D.

Taxa de şcolarizare, în valoare de 525 lei, se achită la orice filială a băncii B.R.D. din ţară, nu la secretariatul facultăţii.

-Contul IBAN al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi:

                           RO 68 BRDE 240SV89534452400

-Cod taxă de şcolarizare: 31

-Facultatea de Chimie

-Forma de învăţământ: licenta, zi, cod 01

-Cod facultate: 1211

Chitanţa se va depune în original, la dosarul de înscriere!!!

 

 
Prima pagină > ADMITERE 2021 > REZULTATELE CONCURSULUI DE ADM... |