EN | FR

Facultatea de Chimie Iaşi

Legături înrudite

REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE IN ANUL I DE LICENTA, SESIUNEA IULIE 2020, CANDIDATI ROMANI, ETAPA 2, 5 august 2020

Ultima actualizare: 26 Aug 2020, 08:08:44 (de către Angela Vatr?).

REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE ÎN ANUL I DE LICENŢĂ,

SESIUNEA IULIE 2020, CANDIDAŢI ROMÂNI,

ETAPA 2 -5 august 2020

-Lista candidaţilor români admişi pe locurile finanţate de la buget-etapa a II-a (fisier pdf)

-Lista candidaţilor români admişi pe locurile cu taxă - etapa a II-a (fisier pdf);

-Lista candidaţilor români declaraţi respinşi pentru retragere sau pentru neachitarea taxei de înmatriculare până la data de 5 august 2020 (fisier pdf)

-Lista candidaţilor aflaţi sub linia de admitere, în aşteptare pentru buget (fişier pdf).

PRECIZĂRI IMPORTANTE:

I. În perioada 6-10 august 2020, fără sâmbătă şi duminică, între orele 8-16, candidaţii noi declaraţi admişi pe locurile de la buget, care urmează să achite taxa de înmatriculare, vor aduce (la secretariatul facultăţii) următoarele acte în original, după cum urmează:

- Diploma de Bacalaureat obţinută în România şi Foaia Matricolă sau Atestatul de echivalare emis de C.N.R.E.D (valabil pentru cetăţenii români cu studii în altă ţară);

- Extrasul de cont bancar al studentului;

- Dovada achitării taxei de înmatriculare de 50 lei. Taxa se achită la orice filială BRD, nu la secretariatul facultăţii!

De asemenea, aceştia vor completa Contractul de studii, la secretariatul facultăţii.

Atenţie: Candidaţilor admişi pe locurile de la buget, în cazul retragerii din concurs, nu li se mai restituie taxa de înmatriculare de 50 lei.

II. DUPĂ DATA DE 10 AUGUST 2020, CANDIDAŢII CARE NU AU COMPLETAT DOSARUL DE ÎNSCRIERE CU ACTELE SOLICITATE, NU AU ACHITAT TAXELE MENŢIONATE MAI SUS ŞI NU AU SEMNAT CONTRACTUL DE STUDII VOR FI DECLARAŢI RESPINŞI ! LOCURILE LIBERE VOR FI OCUPATE DE CANDIDAŢII AFLAŢI ÎN LISTA DE AŞTEPTARE.

PRECIZĂRI PRIVIND ACHITAREA TAXEI DE ÎNMATRICULARE LA B.R.D.

Taxa de înmatriculare, în valoare de 50 lei, se achită la orice filială a băncii B.R.D. din ţară, nu la secretariatul facultăţii.

-Contul IBAN al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi: RO 68 BRDE 240SV89534452400

-Cod taxă de înmatriculare: 38

-Facultatea de Chimie

-Forma de învăţământ: licenta, zi, cod 01

-Cod facultate: 1211.

Chitanţa se va depune în original, la dosarul de înscriere!!!

 
Prima pagină > ADMITERE 2020 > REZULTATELE CONCURSULUI DE ADM... |