Legături înrudite

Scutiri de la plata taxei de înscriere

Ultima actualizare: 08 Jul 2021, 15:07:08 (de către Angela Vatră).

Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere următoarele categorii de candidaţi:

- candidaţii (în vârstă de până la 25 ani şi aflaţi în întreţinerea părinţilor) care sunt copii ai personalului didactic (de predare si auxiliar) în activitate, pensionat sau decedat;

- candidaţii (în vârstă de până la 25 ani şi aflaţi în întreţinerea părinţilor) care sunt copii ai personalului nedidactic din Universitatea " Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi;

- candidaţii (în vârstă de până la 25 ani) care sunt copii orfani de ambii părinţi;

- candidaţii (în vârstă de până la 25 ani) proveniţi din casele de copii sau din plasament familial;

- candidaţii care au obţinut distincţii (premiile I, II, III, menţiune, premii speciale) la olimpiadele şcolare internaţionale recunoscute de M.E. sau la alte concursuri recunoscute de către facultatea la care se înscrie.

Se poate reduce cu 50% cuantumul taxelor de înscriere la admitere pentru candidaţii care sunt salariaţi ai Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi sau ai Bibliotecii Centrale Universitare "Mihai Eminescu" din Iaşi.

Scutirea sau reducerea taxei de înscriere se face numai pe baza actelor doveditoare prezentate de candidaţi comisiei de admitere pe facultate.

 
Prima pagină > ADMITERE 2021 > Scutiri de la plata taxei de ... |