EN | FR

Facultatea de Chimie Iaşi

Grup de cercetare_

Ultima actualizare: 17 Nov 2016, 13:11:56 (de către Gabriela Pavelescu).

Grupul de cercetare

ENVACHEM

Chimia analitică a mediului

(ENVironmental Analytical CHEMistry)

 

Membri grup

1.   Prof. univ. dr. habil. Cecilia ARSENE – Facultatea de Chimie

2.   Prof. univ. dr. habil. Romeo Iulian OLARIU – Facultatea de Chimie

3.   Conf. univ. dr. Simona CUCU-MAN– Facultatea de Chimie

4.   Conf. univ. dr. Adrian BARZU– Facultatea de Chimie

5.   CS. III. Dr. Iustinian-Gabriel BEJAN– CERNESIM - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

6.   Student doctorand Georgiana MARDARE-BĂLUŞESCU– Facultatea de Chimie

7.   Student doctorand Georgiana NEGRU– Facultatea de Chimie

8.   Student doctorand Claudiu ROMAN– Facultatea de Chimie

9.   Student masterand Marius - Constantin AGAFIŢEI– Facultatea de Chimie

10.Student masterand Sebastian Laurentiu MARIN– Facultatea de Chimie

11.Student masterand Gabriela PETREA-IONEASA– Facultatea de Chimie

12.Student masterand Mihaela PETREA-IONEASA– Facultatea de Chimie

13.Student masterand Ana-Maria RUSU– Facultatea de Chimie

14.Student masterand Laurenţiu-Valentin ŞOROAGĂ– Facultatea de Chimie

 

Coordonator grup studii de laborator (procese fotochimice în atmosferă controlată, etc.)

Prof. dr. Romeo Iulian OLARIU (coordonator CERNESIM)

Date de contact

e-mail: oromeo@uaic.ro

telefon: +40-232-201354

Laborator de Chimie Analitică şi Analiză Instrumentală (LAICA - Facultatea de Chimie)

Centrul CERNESIM (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi)

 

Coordonator grup studii măsurători direct în câmp (aerosoli, compuşi organici volatili, etc.)

Prof. dr. habil. Cecilia ARSENE (Responsabil L1 şi L3 CERNESIM)

Date de contact

e-mail: carsene@uaic.ro

telefon: +40-232-201354

Laborator de Chimie Analitică şi Analiză Instrumentală (LAICA - Facultatea de Chimie)

Centrul CERNESIM (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi)

 

https://sites.google.com/site/laicaanalizemediu/

http://cernesim.uaic.ro/index.php/ro/

http://erris.gov.ro/cernesim.uaic.ro

 

Domenii de cercetare

1.      Procese fotochimice, studii de reactivitate şi cinetică chimică a unor compuşi organici în fază gazoasă şi lichidă.

2.      Compoziţia chimică şi caracterizarea structurală a aerosolilor anorganici şi organici.

3.      Chimismul aerosolilor atmosferici şi efectele lor asupra sănătăţii umane şi a climei.

4.      Impactul compuşilor organici volatili asupra chimismului troposferic.

5.      Studii asupra modificărilor induse de influenţa factorului antropic asupra puterii de oxidare a atmosferei.

6.      Dezvoltarea unor noi metode de identificare, separare, concentrare şi determinare a poluanţilor din mediu.

7.      Eliminarea unor agenţi poluanţi din apele reziduale.

8.      Biomonitorizare şi bioremediere.

Infrastructura

Publicaţii

Contracte de cercetare ştiinţifică

 
Prima pagină > CERCETARE > Grup de cercetare_... |