RO | EN

Facultatea de Chimie Iaşi

Concursuri pentru gradaţii de merit 2022-2026 şi sporuri de performanţă academică 2022

Ultima actualizare: 10 Dec 2021, 08:12:25 (de către Angela Vatră).

Concursuri pentru acordarea  gradaţiilor de merit 2022-2026 şi a sporurilor de performanţă academică pentru anul 2022

- pentru personalul didactic -

 

  •  Metodologia privind acordarea gradaţiei de merit şi a sporului de performanţă academică pentru personalul didactic şi de cercetare, aprobată în şedinţa Senatului  UAIC din 13.12.2018 şi revizuită în şedinţa Senatului UAIC din 30.04.2020 (document pdf)
  • Calendarul de concurs pentru obţinerea gradaţiei de merit şi a sporului de performanţă academică de către personalul didactic
 
Prima pagină > CONDUCEREA ŞI PERSONALUL FACULTĂŢII > Concursuri pentru gradaţii de... |