RO | EN

Facultatea de Chimie Iaşi

Rezultatul concursului pentru postul de asist. poz. 49

Ultima actualizare: 26 Jan 2021, 20:01:17 (de către Angela Vatră).

 

Rezultatul concursului pentru ocuparea postului de asist. poz.  49

Comisia de concurs propune cu 5 voturi  "pentru" ca ocuparea postului vacant de  asistent universitar poz. 49 din statul de funcţii al Departamentului Chimie să fie făcută de dl Borhan Adrian-Iulian care a obţinut următoarele rezultate la probele de concurs:

  • Proba scrisă - 8,40 (opt şi 40%)
  • Proba practică - 8,00 (opt)
  • Analiza dosarului - 10 (zece)
  • Media finală a concursului: 0,3 x 8,40+0,3x8+0,4x10=8,92 (opt şi 92%)

 Rezultat concurs: ADMIS

 Conform calendarului desfăşurării concursurilor pentru posturile didactice, perioada de formulare şi soluţionare a eventualelor contestaţii  este 26.01.2021-28.01.2021. Contestaţiile se depun la registratura Universităţii.

Conform art. 24 (3)  din Metodologia de ocupare a posturilor didactice pe perioadă nedeterminată "Contestaţiile pot viza exclusiv nerespectarea procedurilor legale."

 
Prima pagină > CONDUCEREA ŞI PERSONALUL FACULTĂŢII > Rezultatul concursului pentru ... |