EN | FR

Facultatea de Chimie Iaşi

Rezultatele concursurilor desfăşurate pentru ocuparea posturilor didactice vacante - sem. II 2019-2020

Ultima actualizare: 05 Aug 2020, 13:08:50 (de către Angela Vatr?).
REZULTATELE CONCURSURILOR DESFĂŞURATE PENTRU OCUPAREA UNOR POSTURI DIDACTICE VACANTE DIN STATUL DE FUNCŢII AL FACULTĂŢII DE CHIMIE

sem. II, anul universitar 2019-2020

  Profesor poz. 9

  Candidat - Conf.dr. Ramona-Antoaneta DĂNAC

  •  Analiza dosarului (80%)- 10 (zece)
  •  Prelegerea academică (20%)- 10 (zece)

Media finală - 10 (zece)

Comisia de concurs propune cu 5 voturi pentru, din 5, ca ocuparea postului vacant de profesor poz. 9 sa fie făcută de către doamna Ramona-Antoaneta DĂNAC

Profesor poz. 10

  Candidat -Conf.dr. Costel MOLDOVEANU

  •  Analiza dosarului (80%)- 10 (zece)
  •  Prelegerea academică (20%)- 10 (zece)

Media finală - 10 (zece)

Comisia de concurs propune cu 5 voturi pentru, din 5, ca ocuparea postului vacant de profesor poz. 10 sa fie făcută de către domnul Costel MOLDOVEANU

  Conferenţiar poz. 25

  Candidat - Lect.dr. Brînduşa-Alina PETRE

  •  Analiza dosarului (80%)- 10 (zece)
  •  Prelegerea academică (20%)- 10 (zece)

Media finală - 10 (zece)

Comisia de concurs propune cu 5 voturi pentru, din 5, ca ocuparea postului vacant de conferenţiar poz. 25 sa fie făcută de către doamna Brînduşa-Alina PETRE

  Eventualele contestaţii pot fi depuse la registratura Universităţii în perioada 05.08.2020-07.08.2020.

 
Prima pagină > CONDUCEREA ŞI PERSONALUL FACULTĂŢII > Rezultatele concursurilor desf... |