RO | EN

Facultatea de Chimie Iaşi

Rezultatele concursurilor desfăşurate pentru ocuparea posturilor didactice vacante - sem. II 2020-2021

Ultima actualizare: 08 Jul 2021, 10:07:27 (de către Angela Vatră).
REZULTATELE CONCURSURILOR DESFĂŞURATE PENTRU OCUPAREA UNOR POSTURI DIDACTICE VACANTE DIN STATUL DE FUNCŢII AL FACULTĂŢII DE CHIMIE

sem. II, anul universitar 2020-2021

Conferenţiar universitar poz. 26

  Candidat -Lect.univ.dr. Iustinian Gabriel BEJAN

  •  Analiza dosarului (80%)- 10 (zece)
  •  Prelegerea academică (20%)- 10 (zece)

Media finală - 10 (zece)

Comisia de concurs propune cu 5 voturi pentru, din 5, ca ocuparea postului vacant de conferenţiar universitar poz. 26 sa fie făcută de către domnul Iustinian Gabriel BEJAN

  Lector universitar poz. 39

  Candidat - Asist.univ.dr. Mirela AIRIMIOAEI

  •  Analiza dosarului (60%)- 10 (zece)
  •  Prelegerea academică (40%)- 9 (nouă)

Media finală - 9,60 (nouă şi 60%)

Comisia de concurs propune cu 5 voturi pentru, din 5, ca ocuparea postului vacant de lector universitar poz. 39 sa fie făcută de către doamna Mirela AIRIMIOAEI

  Eventualele contestaţii pot fi depuse la registratura Universităţii în perioada 08.07.2021-09.07.2021.

 
Prima pagină > CONDUCEREA ŞI PERSONALUL FACULTĂŢII > Rezultatele concursurilor desf... |