RO | EN

Facultatea de Chimie Iaşi

Rezultatele concursurilor desfăşurate pentru ocuparea posturilor didactice vacante - semestrul II, 2022-2023

Ultima actualizare: 27 Jun 2023, 08:06:16 (de către Angela Vatră).
REZULTATELE CONCURSURILOR DESFĂŞURATE PENTRU OCUPAREA UNOR POSTURI DIDACTICE VACANTE DIN STATUL DE FUNCŢII AL DEPARTAMENTULUI DE CHIMIE

semestrul II, anul universitar 2022-2023

Conferenţiar universitar poz. 23

  Candidat -Lect.univ.dr. Dorina AMĂRIUCĂI-MANTU

  •  Analiza dosarului (80%)- 10 (zece)
  •  Prelegerea academică (20%)- 10 (zece)

Media finală - 10 (zece)

Comisia de concurs propune cu 5 voturi pentru, din 5, ca ocuparea postului vacant de conferenţiar universitar poz. 23 sa fie făcută de către doamna Dorina AMĂRIUCĂI-MANTU

  Asistent universitar poz. 45

  Candidat - Dumitru Claudiu SERGENTU

  •  Proba scrisă (30%)- 10 (zece)
  •  Proba orală (30%)- 10 (zece)
  •  Analiza dosarului (40%)- 10 (zece)

Media finală - 10 (zece)

Comisia de concurs propune cu 5 voturi pentru, din 5, ca ocuparea postului vacant de asistent universitar poz. 45 sa fie făcută de către domnul Dumitru Claudiu SERGENTU

  Eventualele contestaţii pot fi depuse la registratura Universităţii în perioada 28.06.2023-29.06.2023.

 
Prima pagină > CONDUCEREA ŞI PERSONALUL FACULTĂŢII > Rezultatele concursurilor desf... |