RO | EN

Facultatea de Chimie Iaşi

Concursul pentru acordarea sporului de performanţă academică 2021

Ultima actualizare: 08 Jan 2021, 10:01:46 (de către Angela Vatră).

Concursul pentru acordarea  sporului de performanţă academică pentru anul 2021

 

  •  Metodologia privind acordarea gradaţiei de merit şi a sporului de performanţă academică pentru personalul didactic şi de cercetare, aprobată în şedinţa Senatului  UAIC din 13.12.2018 şi revizuită în şedinţa Senatului UAIC din 30.04.2020 (document pdf)
 
Prima pagină > CONDUCEREA ŞI PERSONALUL FACULTĂŢII > Concursul pentru acordarea spo... |