RO | EN

Facultatea de Chimie Iaşi

Lansare concurs de selecţie doctoranzi în PROIECTUL POCU/993/6/13/153322

Ultima actualizare: 19 Sep 2022, 13:09:17 (de către Angela Vatră).

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară 6: Educație şi competențe

O.S.6.13. - Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

  

 

Proiect „Suport educațional și formativ pentru doctoranzi și tineri cercetători în pregătirea inserției în piața muncii”

Contract POCU/993/6/13/153322

   

Precizări:
  • Doctoranzii eligibili sunt cei aflaţi în anul al treilea de studii doctorale în anul academic 2022-2023, precum şi cei aflaţi în prelungire.
  • Dosarele candidaţilor interesaţi se depun la Biroul pentru Studii Universitare de Doctorat al UAIC (dna secretar Simona Turcu), până pe data de 22 septembrie 2022.
 
Prima pagină > ŞCOALA DOCTORALĂ > Lansare concurs de selecţie d... |