RO | EN

Facultatea de Chimie Iaşi

Documente privind desfasurarea activitatii didactice in anul univ. 2022-2023

Ultima actualizare: 04 Oct 2022, 14:10:32 (de către Angela Vatră).
Documente privind desfăşurarea activităţii didactice în anul univ. 2022-2023
 
1. Metodologia privind modul de desfăşurare a activităţilor de predare, învăţare, cercetare, aplicaţii practice şi evaluare, la forma de învăţământ cu frecvenţă, prin utilizarea unor resurse electronice, informatice şi de comunicaţii sincrone specifice, aprobată prin Hotărârea Senatului UAIC nr. 15/22.09.2022 (document pdf)
 

 
Prima pagină > METODOLOGII, REGULAMENTE, PROCEDURI > Documente privind desfasurarea... |