RO | EN

Facultatea de Chimie Iaşi

Precizări pentru anii terminali, privind susținerea examenelor în vederea măririi de notă, în sesiunea 17-23 iunie 2024

Ultima actualizare: 23 May 2024, 15:05:37 (de către Gabriela Pavelescu).
Studenţii şi masteranzii pot beneficia, într-un semestru universitar, de numai două măriri de notă la disciplinele din semestrul respectiv; aceastea se vor susţine numai în sesiunea de reexaminări din cadrul aceluiaşi semestru.

Rezultatul reexaminării nu poate conduce la scăderea notei obţinute anterior. În urma reevaluării pentru mărirea notei, rezultatul se modifică numai atunci când nota este mai mare decât cea anterioară şi se concretizează în nota dată de comisia de examinare.

Reexaminarea pentru mărirea notei este gratuită!!!

Prin urmare, studenţii şi masteranzii din anii terminali care doresc să susţină examene în vederea măririi de notă, în sesiunea 17 - 23 iunie 2024, trebuie să întocmească câte o cerere pentru fiecare examen în parte și le încarce în format pdf, pe pagina de Moodle a facultatii, până pe data de 12 IUNIE 2024, ora 23:59.

Linkul de acces la Platforma Moodle este următorul:
https://students.chem.uaic.ro/course/view.php?id=640

Formularul cererii este următorul: Formular cerere de susţinere a unei măriri de notă.docx

Fișierele cererilor se vor denumi astfel: GrupaNumestudent_MARIRE1.pdf şi GrupaNumestudent_MARIRE2.pdf, dacă este cazul.

 
Prima pagină > EVALUAREA STUDENŢILOR > Precizări pentru anii termina... |