RO | EN

Facultatea de Chimie Iaşi

Precizări privind susținerea examenelor în vederea măririi de notă, pentru studenţii din anii I-licenţă, II-licenţă şi I-master, în sesiunea 1-7 iulie 2024

Ultima actualizare: 11 Jun 2024, 15:06:37 (de către Gabriela Pavelescu).
Studenţii şi masteranzii pot beneficia, într-un semestru universitar, de numai două măriri de notă la disciplinele din semestrul respectiv; aceastea se vor susţine numai în sesiunea de reexaminări din cadrul aceluiaşi semestru.

Rezultatul reexaminării nu poate conduce la scăderea notei obţinute anterior. În urma reevaluării pentru mărirea notei, rezultatul se modifică numai atunci când nota este mai mare decât cea anterioară şi se concretizează în nota dată de comisia de examinare.

Reexaminarea pentru mărirea notei este gratuită!!!
Prin urmare, studenţii şi masteranzii din anii I-licenţă, II-licenţă şi I-master care doresc să susţină examene în vederea măririi de notă, în sesiunea 1-7 iulie 2024, trebuie să întocmească câte o cerere pentru fiecare examen în parte și le încarce în format pdf, pe pagina de Moodle a facultatii, până pe data de 28 IUNIE 2024, ora 23:59.
Linkul de acces la Platforma Moodle este următorul:
https://students.chem.uaic.ro/course/view.php?id=641
Formularul cererii este următorul: Formular cerere de sustinere a unei măriri de notă.docx
Fișierele cererilor se vor denumi astfel: GrupaNumestudent_MARIRE1.pdf şi GrupaNumestudent_MARIRE2.pdf, dacă este cazul.
 
Prima pagină > EVALUAREA STUDENŢILOR > Precizări privind susținerea... |