RO | EN

Facultatea de Chimie Iaşi

Precizări privind susținerea examenelor în vederea măririi de notă, în sesiunea 5-11 iunie 2023

Ultima actualizare: 22 May 2023, 11:05:28 (de către Gabriela Pavelescu).

Studenţii şi masteranzii pot beneficia, într-un semestru universitar, de numai două măriri de notă la disciplinele din semestrul respectiv; aceastea se vor susţine numai în sesiunea de reexaminări din cadrul aceluiaşi semestru.

Rezultatul reexaminării nu poate conduce la scăderea notei obţinute anterior. În urma reevaluării pentru mărirea notei, rezultatul se modifică numai atunci când nota este mai mare decât cea anterioară şi  se concretizează în nota dată de comisia de examinare.

Reexaminarea pentru mărirea notei este gratuită!!!

          Prin urmare, studenţii şi masteranzii din anii terminali care doresc să susţină examene în vederea măririi de notă, în sesiunea 5-11 iunie 2023, trebuie să întocmească câte o cerere pentru fiecare examen în parte și le încarce în format pdf, pe platforma Moodle a facultatii, până pe data de 3 iunie 2023, ora 23:59, accesând linkul: https://students.chem.uaic.ro/course/view.php?id=483

Formularul cererii este următorul: Formular cerere de sustinere a unei MARIRI DE NOTA.docx

Fișierele cererilor se vor denumi astfel (înainte de a le încărca pe Moodle): GrupaNumestudent_MARIRE1.pdf (şi GrupaNumestudent_MARIRE2.pdf, dacă este cazul).

 
Prima pagină > EVALUAREA STUDENŢILOR > Precizări privind susținerea... |