RO | EN

Facultatea de Chimie Iaşi

Precizări privind susținerea restanțelor, pentru studenții din anul III, precum și pentru masteranzii din anul II, în sesiunea 5-11 iunie 2023

Ultima actualizare: 23 May 2023, 15:05:37 (de către Gabriela Pavelescu).

Studenții din anul III și masteranzii din anul II care trebuie să-și susțină restanțele în sesiunea 5-11 iunie 2023, trebuie să întocmească CÂTE O CERERE PENTRU FIECARE RESTANŢĂ ÎN PARTE.

Formularul cererii este următorul: Formular cerere de sustinere a unei RESTANTE.docx

Taxele de refacere a activității didactice/taxele de reexaminare se vor achita la B.R.D, DOAR DACĂ NU AU FOST ACHITATE DEJA ÎN LUNILE IANUARIE SAU FEBRUARIE 2023.

Cererile de susţinere a restaţelor şi dovezile de plată trebuie apoi scanate şi încărcate în Platforma MOODLE, în format pdf, până pe data de 29 mai 2023, ora 23:59, accesând linkul https://students.chem.uaic.ro/course/view.php?id=482

Accesând acest link, veți găsi și lista studenților și masteranzilor care trebuie să achite taxă de refacere a activității didactice/taxă de reexaminare, pentru sustinerea restanțelor!!!

ATENȚIE!!! Fiecare fişier pdf încărcat trebuie să conţină două pagini: prima pagină fiind cererea şi a doua pagină dovada de plată. Fișierele trebuie să fie denumite astfel: GrupaNumestudent_Restanta1.pdf, GrupaNumestudent_Restanta2.pdf etc).

De asemenea, taxa de refacere a activităţii didactice/taxa de reexaminare se achită la B.R.D, conform precizărilor de mai jos:

precizări pentru studenţi

-Contul IBAN al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi:

     RO 68 BRDE 240SV89534452400

-Cod taxă refacere activitate didactică: 35

-Cod taxă reexaminare: 41

-Forma de învăţământ: licenta, zi, cod 01

-Cod facultate (Chimie): 1211

precizări pentru MASTERANZI, privind achitarea taxei de refacere activitate didactică, la B.R.D.

-Contul IBAN al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi:

     RO 68 BRDE 240SV89534452400

-Cod taxă refacere activitate didactică: 35

-Cod taxă reexaminare: 41

-Forma de învăţământ: master, zi, cod 03

-Cod facultate (Chimie): 2402

 
Prima pagină > EVALUAREA STUDENŢILOR > Precizări privind susținerea... |