RO | EN

Facultatea de Chimie Iaşi

Programarea restantelor si maririlor de nota, din sesiunea 20-26 iunie 2022, pentru studenţii din anii terminali

Ultima actualizare: 03 Jun 2022, 11:06:28 (de către Gabriela Pavelescu).

PROGRAMAREA RESTANŢELOR ŞI MĂRIRILOR DE NOTE, DIN SESIUNEA 20-26 iunie 2022, pentru studenţii din anii terminali:  

-anul III, studii universitare de licenţă, specializarea Chimie medicală, descărcaţi aici, fişier pdf;

-anul III, studii universitare de licenţă, specializarea Chimie, descărcaţi aici, fişier pdf;

-anul III, studii universitare de licenţă, specializarea Biochimie tehnologică, descărcaţi aici, fişier pdf;

-anul II, studii universitare de master, specializarea Chimie clinică, descărcaţi aici, fişier pdf;

-anul II, studii universitare de master, specializarea Chimia produselor cosmetice și farmaceutice, descărcaţi aici, fişier pdf.

Listele studentilor restanţieri care trebuie să achite taxă de examinare sau taxa de refacere a activităţii didactice:

·         Descărcaţi aici lista studenţilor restanţieri care trebuie să achite la B.R.D. taxa de refacere a activităţii didactice sau taxă de reexaminare, fisier pdf
·         Descărcaţi aici lista masteranzilor restanţieri care trebuie să achite la B.R.D. taxa de refacere a activităţii didactice sau taxă de reexaminare, fisier pdf

PRECIZĂRI IMPORTANTE PRIVIND SUSŢINERILE RESTANŢELOR CU TAXĂ, PENTRU STUDENŢII RESTANŢIERI DIN ANII TERMINALI, ANII III ŞI II DE MASTER:

Studenţii restanţieri din anii terminali, anii III şi II de master trebuie să achite taxele cu denumirile care sunt scrise in dreptul fiecăruia, la BRD, până pe data de 15 iunie 2022, inclusiv, pentru a le putea susţine în sesiunea de restanţe 20-26 iunie 2022.

Pentru fiecare restanţă în parte care necesită achitarea taxelor de refacere de activitate didactică sau reexaminare, după caz, trebuie întocmită o cerere (model de cerere, fisier doc) , la care se ataşează chitanţa eliberată de BRD.

Aceste documente trebuie scanate, salvate sub forma de fisier pdf şi apoi încărcate în Platforma MOODLE, accesând cursul denumit CERERI de susţinere a restanţelor cu taxă de refacere a activităţii didactice sau cu taxă de reexaminare, în sesiunea 20-26 iunie 2022, până pe data de 15 iunie 2022, ora 23:59.

Fiecare fişier încărcat trebuie să conţină două pagini, prima pagină fiind cererea şi a doua chitanţa de la B.R.D.

Precizări pentru studenţi, privind achitarea taxei de REFACERE A ACTIVITĂŢII DIDACTICE,  la B.R.D.:      

        -Contul IBAN al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi:

         RO 68 BRDE 240SV89534452400

        -Cod taxă refacere activitate didactică: 35

        -Forma de învăţământ: licenta, zi, cod 01

        -Forma de învăţământ: master, zi, cod 03

        -Cod facultate (Chimie): licenţă, 1211

        -Cod facultate (Chimie): master, 2402

Precizări pentru studenţi, privind achitarea taxei de REEXAMINARE,  la B.R.D.:

       -Contul IBAN al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi:

         RO 68 BRDE 240SV89534452400

        -Cod taxă refacere activitate didactică: 41

        -Forma de învăţământ: licenta, zi, cod 01

        -Forma de învăţământ: master, zi, cod 03

        -Cod facultate (Chimie): licenţă, 1211

        -Cod facultate (Chimie): master, 2402.

PRECIZĂRI IMPORTANTE PRIVIND SUSŢINERILE REEXAMINĂRILOR ÎN VEDEREA MĂRIRII DE NOTĂ:

Studenţii şi masteranzii pot beneficia, într-un semestru universitar, de două măriri de notă la disciplinele din semestrul respectiv; aceastea se vor susţine numai în sesiunea de reexaminări din cadrul aceluiaşi semestru.
Rezultatul reexaminării nu poate conduce la scăderea notei obţinute anterior. În urma reevaluării pentru mărirea notei, rezultatul se modifică numai atunci când nota este mai mare decât cea anterioară şi  se concretizează în nota dată de comisia de examinare.
Reexaminarea pentru mărirea notei este gratuită.
Studenţii şi masteranzii din anii terminali, anii III şi II de master care doresc să susţină un examen în vederea măririi de notă trebuie să întocmească o cerere
(model de cerere, fişier doc), apoi să o încarce în platforma Moodle a facultatii, accesând cursul intitulat:
CERERI de susţinere a examenelor în vederea măririi de notă, în sesiunea 20-26 iunie 2022, unde vor încărca cererile în format pdf, câte o cerere pentru fiecare examen în parte, până pe data de 15 iunie 2022, ora 23:59.

 
Prima pagină > EVALUAREA STUDENŢILOR > Programarea restantelor si mar... |