EN | FR

Facultatea de Chimie Iaşi

Examen de LICENTA, sesiunea SEPTEMBRIE 2020

Ultima actualizare: 09 Sep 2020, 12:09:22 (de către Angela Vatr?).

EXAMEN DE LICENŢĂ 

 sesiunea SEPTEMBRIE 2020

 

 • Perioada de înscriere: 1 – 4 septembrie 2020, între orele 8-16.
 • Înscrierea la examenul de licenţă sesiunea SEPTEMBRIE 2020 se face fizic, la secretariatul facultăţii, prin depunerea următoarelor documente:

1. dosarul de înscriere;

2. lucrarea de licenţă avizată pe prima pagină de coordonatorul ştiinţific; ultima pagina a lucrării de licenţă este declaraţia privind autenticitatea conţinutului lucrării de
licenţă
-
descarcati aici

3. cd-ul cu fişierul lucrării, în format pdf, fişier denumit astfel: Cod specializare_Nume Prenume.pdf. Codurile specializărilor sunt următoarele: CH - Chimie, BT - Biochimie tehnologică, CM - Chimie medicală.

Dosarul de înscriere (tip plic, nu cu şină) trebuie să conţină următoarele acte:
 • cerere tip, descarcati aici
 • copie după certificatul de naştere;
 • copie după certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui, dacă este cazul;
 • copie după buletinul de identitate/cartea de identitate (sau paşaport, pentru candidaţii străini);
 • declaraţia întocmită de absolventele căsătorite, dacă este cazul, descarcati aici
 • declaraţie candidat cu privire la exprimarea acordului pentru înregistrarea audio/video a probelor examenului de licenţă pe care urmează să le susţină în sesiunea septembrie 2020, descarcati aici

Pe coperta dosarului de înscriere trebuie scrise datele candidatului, descarcati aici.
Absolvenţii trebuie să verifice din timp dacă au acces pe platforma Moodle, de pe pagina https://students.chem.uaic.ro/?redirect=0 . Pentru probleme legate de accesarea platformei Moodle, absolvenţii trebuie să trimită un mesaj, pe adresa de email  moodle@chem.uaic.ro
 • Examenul de licenţă constă în susţinerea a două probe:

    Proba 1: Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate, evaluare orală, conform aprobării Senatului UAIC din 30 aprilie 2020 (descărcaţi aici, fişier pdf)

    Proba 2: Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă, evaluare orală.

 • PROGRAMAREA EXAMENULUI DE LICENŢĂ, pe specializări:

- specializarea BIOCHIMIE TEHNOLOGICĂ, ambele probe vor fi susţinute pe data 8 septembrie 2020;

- specializarea CHIMIE, ambele probe vor fi susţinute pe data 9 septembrie 2020.

IMPORTANT: Candidatul care nu obţine notă minimă de promovare la proba 1, NU poate fi evaluat la susţinerea lucrării de licenţă. Nota minimă de promovare a fiecărei probe este 5,00 (cinci). Media finală minimă de promovare a examenului de licenţă este 6,00 (şase).

 • Procedura privind organizarea şi desfăşurarea online a examenelor de licenţă, diplomă, disertaţie şi absolvire pentru perioada stării de urgenţă şi a eventualelor consecinţe care decurg din acestea, aprobată prin Hotărârea nr.10 a Senatului UAIC din 30 aprilie 2020, descărcaţi aici, fişier pdf.
 
Prima pagină > EXAMENE > Examen de LICENTA, sesiunea SE... |