RO | EN

Facultatea de Chimie Iaşi

Lista studenţilor şi masteranzilor restanţieri, inclusiv a disciplinelor nepromovate

Ultima actualizare: 20 Jan 2020, 13:01:47 (de către Gabriela Pavelescu).

ATENTIE! Studenţii şi masteranzii din aceaste două liste trebuie să achite taxele respective până pe 31 ianuarie 2020, la orice filiala BRD din ţară. De asemenea, chitanţele se vor preda la secretariatul facultăţii, împreună cu o cerere, conform Regulamentelor studiilor universitare de licenţă şi master.

Precizări pentru studenti, privind achitarea taxei de REFACERE ACTIVITATE DIDACTICA,  la B.R.D.
   -Contul IBAN al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi:
                               RO 68 BRDE 240SV89534452400
    -Cod taxă refacere activitate didactică: 35
    -Forma de învăţământ: licenta, zi, cod 01
    -Cod facultate (Chimie): 1211
    Chitanţa se aduce la secretariat, in original!!!

Precizări pentru masteranzi, privind achitarea taxei de REFACERE ACTIVITATE DIDACTICA,  la B.R.D.
   -Contul IBAN al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi:
                               RO 68 BRDE 240SV89534452400
    -Cod taxă refacere activitate didactică: 35
    -Forma de învăţământ: master, zi, cod 03
    -Cod facultate (Chimie): 2402
    Chitanţa se aduce la secretariat, in original!!! 

 
Prima pagină > EXAMENE > Lista studenţilor şi mastera... |