Programarea restantelor si maririlor de note, din sesiunea 22-28 iunie 2020, pentru anii I, II si I de master

Ultima actualizare: 15 Jun 2020, 09:06:59 (de către Gabriela Pavelescu).
-anul I de licenţă, descărcaţi aici, fişier pdf;

-anul II de licenţă, specializarea Chimie medicală, descărcaţi aici, fişier pdf;

-anul II de licenţă, trunchi comun de specializări, descărcaţi aici, fişier pdf;


-anul I de master, specializarea Chimie clinică, descărcaţi aici, fişier pdf;

-anul I de master, specializarea Chimia produselor cosmetice şi farmaceutice, descărcaţi aici, fişier pdf.

PRECIZĂRI IMPORTANTE:

1. Studenţii şi masteranzii pot beneficia într-un semestru universitar de două măriri de notă; aceastea se vor susţine numai în semestrul respectiv. Rezultatul reexaminării nu poate conduce la scăderea notei obţinute anterior. În urma reevaluării pentru mărirea notei, rezultatul se modifică numai atunci când nota este mai mare decât cea anterioară şi  se concretizează în nota dată de comisia de examinare. Reevaluarea pentru mărirea notei este gratuită. 

Studenţii/masteranzii care doresc să susţină un examen în vederea măririi de notă, trebuie să întocmească o cerere, conform modelului de mai jos, prin email, la adresa gabriela.pavelescu@uaic.ro, sub formă de fişier ataşat, în format jpg sau pdf, PÂNĂ PE DATA DE 17 IUNIE 2020 (INCLUSIV) ORA 15.

Model de cerere de mărire de notă - descărcaţi aici, fisier doc. 

2. Detalii privind listele studenţilor şi masteranzilor restanţieri, precum şi a taxelor pe care aceştia trebuie să le achite la B.R.D sunt postate pe site-ul facultăţii, la adresa
http://www.chem.uaic.ro/ro/examene/liste-restante-iunie-2020.html.

3. Studenţii trebuie să verifice din timp dacă au acces pe platforma Moodle, de pe pagina https://students.chem.uaic.ro/?redirect=0. Dacă întâmpină probleme legate de accesarea platformei Moodle, studenţii trebuie să trimită un mesaj, pe adresa de email moodle@chem.uaic.ro.

 
Prima pagină > EXAMENE > Programarea restantelor si mar... |