EN | FR

Facultatea de Chimie Iaşi

Sesiunea de examene 31 august - 9 septembrie 2020

Ultima actualizare: 28 Aug 2020, 12:08:22 (de către Angela Vatr?).

 

 

Programarea restanţelor

sesiunea 31 august 2020 - 9 septembrie 2020
 

Precizări pentru studenti, privind achitarea taxei de REEXAMINARE de 100 lei,  la B.R.D.

   -Contul IBAN al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi:
                               RO 68 BRDE 240SV89534452400
    -Cod taxă refacere activitate didactică: 41
    -Forma de învăţământ: licenta, zi, cod 01
    -Cod facultate (Chimie): 1211
   
Chitanţa se transmite  pe adresa de e-mail avatra@uaic.ro, la secretariat, cel puţin cu o zi înainte de examen!

Precizări pentru studenti, privind achitarea taxei de REFACERE ACTIVITATE DIDACTICA,  la B.R.D.
   -Contul IBAN al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi:
                               RO 68 BRDE 240SV89534452400
    -Cod taxă refacere activitate didactică: 35
    -Forma de învăţământ: licenta, zi, cod 01
    -Cod facultate (Chimie): 1211
    Chitanţa se transmite  pe adresa de e-mail avatra@uaic.ro, la secretariat,
cel puţin cu o zi înainte de examen!

HOTĂRÂREA 

BIROULUI EXECUTIV AL FACULTĂŢII DE CHIMIE

NR. 1 DIN DATA DE 20.07.2020

                În şedinţa Biroului Executiv al Facultăţii de Chimie din data de 20 iulie 2020, ca urmare a Hotărârii BECA nr. 4S/03.07.2020 şi a adresei UAIC nr. 11355/14.07.2020, cu privire la organizarea unei sesiuni speciale de examene în perioada 31 august -10  septembrie 2020, a fost aprobat următorul calendar de activităţi:

  • 21.07.2020 - 21.08.2020 - studenţii restanţieri şi absolvenţii care nu s-au prezentat în sesiunea de finalizare studii iulie 2020 vor transmite cererile pentru susţinerea examenelor, pe adresa de e-mail gabriela.pavelescu@uaic.ro. Fără cereri de examinare (cu taxă sau fără taxă) din partea studentilor/absolvenţilor, nu se pot desfăşura examenele respective!!! De asemenea, se va achita taxa de reexaminare de 100 de lei numai de către studenţii care şi-au epuizat cele două evaluări gratuite din acest an universitar la o disciplină, precum şi taxă de refacere activitate didactică de către studenţii care au restanţe din anul universitar anterior şi nu le-au plătit până în prezent. Toate aceste taxe vor fi cuprinse într-o listă care se va întocmi şi afişa în curând, pe site-ul facultăţii.
  • 31.08.2020 - 4.09.2020 – sesiune de restanţe pentru studenţii din anul III licenţă
  • 31.08.2020 - 9.09.2020 – sesiune de restanţe pentru studenţii din anii I, II licenţă şi anul I Master
  • 7.09.2020-10.09.2020 – sesiune examene de licenţă şi de disertaţie pentru absolvenţii promoţiei curente!!!

Model de cerere de sustinere a unei restante - fisier doc, descarcati aici

Model de cerere de sustinere a examenului de licenta - fisier doc, descarcati aici

Model de cerere de sustinere a examenului de disertatie - fisier doc, descarcati aici

Conform adresei UAIC nr. 11355/14.07.2020 pentru a se asigura condiţii identice studenţilor/absolvenţilor, examenele din sesiunea septembrie vor conţine aceleaşi criterii de evaluare precum cele din sesiunea iunie/iulie 2020!!!

 
Prima pagină > EXAMENE > Sesiunea de examene 31 august ... |