RO | EN

Facultatea de Chimie Iaşi

Colocviul de admitere la gradul I, seria 2022-2024

Ultima actualizare: 19 Jan 2022, 10:01:48 (de către Angela Vatră).

ÎN ATENŢIA

CANDIDAŢILOR ÎNSCRIŞI LA GRADUL DIDACTIC I, SERIA 2022-2024

  • Cadrele didactice înscrise pentru gradul I, seria 2022 - 2024, vor transmite prin email, pe adresa avatra@uaic.ro, la secretariatul Facultăţii, în perioada 24 - 31 ianuarie 2022, cererile privind opţiunea pentru tema lucrării metodico-ştiinţifice, însoţite de planul lucrării şi bibliografia minimală, precum şi chitanţa care atestă plata taxei pentru susţinerea colocviului. Conform metodologiei de formare continuă, dosarele candidaţilor sunt transmise Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, de către inspectoratele şcolare, până la data de 15 ianuarie 2022.
  • Taxa de admitere şi susţinere a colocviului pentru gradul didactic I (conform Hotărârii Senatului UAIC nr. 13/30.05.2013), în valoare de 200 lei, se achită la orice unitate BRD, în contul RO68BRDE240SV89534452400 deschis pe numele Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, cu specificarea următoarelor informaţii: Codul taxei: 105, forma de scolaritate: 01 (licenţă zi), zona: Facultatea de Chimie cod 1211
 
Prima pagină > Perfecţionare preuniversitară > Colocviul de admitere la gradu... |