EN | FR

Facultatea de Chimie Iaşi

Gradul didactic II - sesiunea august 2020

Ultima actualizare: 25 Aug 2020, 14:08:14 (de către Angela Vatr?).

GRADUL DIDACTIC II - SESIUNEA AUGUST 2020

Eventualele contestaţii pot fi depuse la secretariatul Facultăţii de Chimie în data de 27 august 2020, între orele 800-1200.
 Calendarul privind desfăşurarea examenelor:

  Probe scrise: Pedagogie + Metodica predării specialităţii cu abordări interdisciplinare şi de creativitate                

25 august 2020, ora 10, amf. Petru Bogdan

(corp A UAIC- lângă secretariatul Facultăţii de Chimie

  • INTRAREA CANDIDATILOR IN SALA DE EXAMEN SE POATE FACE PANA LA ORA 9.30, CU BULETINUL/CARTEA DE IDENTITATE
  • Candidaţii vor preda chitanţa în original la secretariatul Facultăţii de Chimie şi vor completa declaraţia pe proprie răspundere conform procedurii UAIC pentru prevenirea şi combaterea îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2

Programa examenului de gradul II
  • Pentru examen sunt valabile programele aprobate prin Ordinul M.E.N. nr. 3442/21.03.2000 (pentru specialitatea Chimie) şi prin Ordinul M.Ed.C.T. nr. 2687/27.11.2007 ( pentru Pedagogie - profesori de toate specialităţile) .

  • Aceste programe pot fi accesate la următoarele adrese:

   Pentru programa de CHIMIE - click aici (document pdf) 

   Pentru programa de PEDAGOGIE- click aici (document pdf)

Modul de calcul al mediei finale    
  • Pentru promovarea examenului de acordare a gradului didactic II, candidatul trebuie să obţină cel puţin nota 8 (opt) la fiecare dintre probele scrise din cadrul examenului. Candidaţii care nu obţin nota minimă 8 (opt)  la una din cele două probe scrise, SUNT DECLARAŢI RESPINŞI (art. IV.5. din Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea examenului de acordare a gradului didactic II, sesiunea august 2020)
  • Media minimă de promovare a examenului pentru acordarea gradului didactic II este 8,00 (opt) si calculul ei rezultă din media aritmetică a următoarelor probe:  notă probă scrisă  PEDAGOGIE şi notă probă scrisă Metodica predării specialităţii cu abordări interdisciplinare şi de creativitate.
TAXE
  Candidaţii înscrişi la gradul II trebuie să achite, conform Hotărârii Senatului Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi nr. 13/30.05.2013 , următoarea taxă:

 taxă procesare dosare grad didactic  II - 150 lei;  cod taxa -107; cod forma de învăţământ-01; Facultatea de Chimie - cod 1211                                                    

Taxa se achită prin agenţiile BRD în contul RO68BRDE240SV89534452400 deschis pe numele Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, iar chitanţa se va transmite la secretariatul facultăţii, prin email la adresa  avatra@uaic.ro, cel târziu până pe data de 20 august 2020.

IMPORTANT! - În cazul în care, din diverse considerente, cadrul didactic înscris la examenul de acordare a gradului didactic II nu s-a prezentat sau nu a promovat probele acestui examen, cuantumul taxei de gradul didactic II nu se restituie. 

  • Informaţii  privind cazarea candidaţilor în campusul universităţii se pot obţine de la Direcţia Servicii Sociale Studenţeşti, telefon 0232 201578.
 
Prima pagină > Perfecţionare preuniversitară > Gradul didactic II - sesiunea ... |