RO | EN

Facultatea de Chimie Iaşi

Gradul didactic II - sesiunea august 2022

Ultima actualizare: 31 Aug 2022, 14:08:08 (de către Angela Vatră).

GRADUL DIDACTIC II - SESIUNEA AUGUST 2022

          Eventualele contestaţii cu privire la proba scrisă pot fi depuse la secretariatul Facultăţii de Chimie sau se transmit prin e-mail, la adresa avatra@uaic.ro, până marţi, 30 august 2022, la ora 1200 .
 Calendarul privind desfăşurarea examenelor
 
  •   26 august 2022 - Metodica predării specialităţii cu abordări interdisciplinare şi de creativitate   (probă scrisă)  -  ora 10, amf. Petru Bogdan (corp A UAIC- lângă secretariatul Facultăţii de Chimie)
INTRAREA CANDIDAŢILOR ÎN SALA DE EXAMEN SE POATE FACE PÂNĂ LA ORA 9.30, CU CARTEA DE IDENTITATE ŞI O COPIE DUPĂ CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE (dacă este cazul)
Durata probei scrise este de 3 ore.
          
  •   31 august 2022 - Pedagogie (probă orală)
Examenul de gradul II se va desfăşura în amf. Petru Bogdan (corp A UAIC- lângă secretariatul Facultăţii de Chimie).

Programa examenului de gradul II
  • Pentru examen sunt valabile programele aprobate prin Ordinul M.E.N. nr. 3442/21.03.2000 (pentru specialitatea Chimie) şi prin Ordinul M.Ed.C.T. nr. 2687/27.11.2007 ( pentru Pedagogie - profesori de toate specialităţile).

  • Aceste programe pot fi accesate la următoarele adrese:

   Pentru programa de CHIMIE - click aici (document pdf) 

   Pentru programa de PEDAGOGIE- click aici (document pdf)

Procedura operaţională de organizare şi desfăşurare a activităţii privind întocmirea comisiilor, desfăşurarea examenelor şi transmiterea rezultatelor finale în vederea obţinerii gradului didactic II în învăţământul preuniversitar (document pdf)
Modul de calcul al mediei finale 
  • Nota minimă de promovare a fiecărei probe este 8,00 (opt).
  • Media minimă de promovare a examenului pentru acordarea gradului didactic II este 8,00 (opt) şi calculul ei rezultă din media aritmetică a următoarelor probe:  notă probă scrisă Metodica predării specialităţii cu abordări interdisciplinare şi de creativitate şi notă probă orală PEDAGOGIE.
TAXE
  Candidaţii înscrişi la gradul II trebuie să achite, conform Hotărârii Senatului Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi nr. 13/30.05.2013 , următoarea taxă:

 taxă procesare dosare grad didactic  II - 150 lei;  cod taxa -107; cod forma de învăţământ-01; Facultatea de Chimie - cod 1211                                                    

Taxa se achită prin agenţiile BRD în contul RO68BRDE240SV89534452400 deschis pe numele Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, iar chitanţa se va transmite la secretariatul facultăţii, prin email la adresa  avatra@uaic.ro, cel târziu până pe data de 22 august 2022.

 

IMPORTANT! - În cazul în care, din diverse considerente, cadrul didactic înscris la examenul de acordare a gradului didactic II nu s-a prezentat sau nu a promovat probele acestui examen, cuantumul taxei de gradul didactic II nu se restituie. 

 

TUTORIATE PENTRU EXAMENUL DE ACORDARE A GRADULUI DIDACTIC II

ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

Pentru candidaţii înscrişi la examenul de acordare a gradului didactic II în învăţământul preuniversitar se vor organiza tutoriate on-line, gratuite, în perioada 4-8 iulie 2022, atât pentru proba de Metodica predării specialităţii cu abordări interdisciplinare şi de creativitate, cât şi pentru proba de Pedagogie: 

1. Tutoriatul (on-line) pentru proba de Pedagogie, din cadrul examenului de acordare a gradului didactic II, sesiunea august 2022, se va desfăşura astfel:

2. Tutoriatul on-line pentru proba de Specialitate, din cadrul examenului de acordare a gradului didactic II, sesiunea august 2022, se va desfăşura după cum urmează:

  • 5 iulie 2022, între orele 14-16, tutoriatul on-line va fi susţinut de domnul conf.dr. Dănuţ-Gabriel Cozma. Pentru conectare candidaţii vor accesa linkul:  https://uaic.webex.com/meet/dcozma;
  •  6 iulie 2022, între orele 14-16, tutoriatul on-line va fi susţinut de domnul conf.dr. Dănuţ-Gabriel Cozma. Pentru conectare candidaţii vor accesa linkul:  https://uaic.webex.com/meet/dcozma;
  • 8 iulie 2022, între orele 12-14, tutoriatul on-line susţinut de domnul prof.dr.habil.dr. Mihail-Lucian Bîrsă. Pentru conectare candidaţii vor accesa linkul: https://uaic.webex.com/meet/lbirsa.
Candidaţii înscrişi la examenul de gradul II sunt rugaţi să completeze până pe data de 1 iulie 2022, următorul  formular de participare la tutoriate, care poate fi accesat >>aici

 

 
Prima pagină > Perfecţionare preuniversitară > Gradul didactic II - sesiunea ... |