RO | EN

Facultatea de Chimie Iaşi

Fisele disciplinelor anului I, studii universitare de master, specializarea Chimie clinică, 2020-2021

Ultima actualizare: 09 Dec 2020, 17:12:42 (de către Gabriela Pavelescu).
  • Semestrul I
Nr.
crt.
Denumirea disciplinei Nr.de credite Forma de examinare Numele titularului de disciplină
DISCIPLINE OBLIGATORII:
1 Chimie organică avansată 6 EVP Prof.habil.dr. Mihail-Lucian
Bîrsă
2 Chimie anorganică avansată 6 E Prof.dr. Doina Humelnicu
3 Chimie fizică avansată 6 E Conf.dr. Mircea-Odin Apostu
Lect.dr. Mihai Dumitraş
4 Designul medicamentelor 6 E Prof.dr. Ionel Mangalagiu
5 Toxicologie şi enzimologie 6 EVP Conf.dr. Robert Grădinaru
DISCIPLINE FACULTATIVE:
6 Securitatea şi sănătatea în muncă 3 EVP Conf.dr. Neculai-Cătălin Lungu
  • Semestrul al II-lea
Nr.
crt.
Denumirea disciplinei Nr.de credite Forma de examinare Numele titularului de disciplină
DISCIPLINE OBLIGATORII:
1 Analiza structurală anorganică 6 E Prof.dr. Aurel Pui
2 Nano- şi biomateriale 6 E Conf.dr. Maria Ignat
3 Structura, dinamica şi energetica sistemelor moleculare. Farmacocinetică şi farmacodinamică 6 E Conf.dr. Ionel Humelnicu
Conf.dr. Mircea-Odin Apostu
4 Practica de specialitate 4 EVP  
5 Etică şi integritate academică 2 EVP Prof.habil.dr. Cecilia Arsene
6 Biomonitorizare şi toxicologie analitică (opţional) 6 E Conf.dr. Alin-Constantin Dîrţu
 
Prima pagină > PROGRAME DE STUDII > Fisele disciplinelor anului I,... |