RO | EN

Facultatea de Chimie Iaşi

Fisele disciplinelor anului I, studii universitare de licenţă, specializarea Chimie medicală, 2020-2021

Ultima actualizare: 08 Dec 2020, 10:12:56 (de către Gabriela Pavelescu).
  • Semestrul I
Nr.
crt.
Denumirea disciplinei Nr.de credite Forma de examinare Numele titularului de disciplină
DISCIPLINE OBLIGATORII:
1 Matematica (Analiză matematică; Algebră liniară şi ecuaţii diferenţiale) 5 E Lect.dr. Gabriela Apreutesei
2 Chimie generală  8 E Lect.dr. Ioana-Aurelia Gorodea
3 Bazele chimiei anorganice 6 E Conf.dr. Nicoleta Cornei
4 Bazele chimiei analitice 5 E Conf.dr. Simona Cucu-Man
5 Informatica 4 EVP Lect.dr. Dan Maftei
6 Educaţie fizică 2 EVP Prof.asoc. Andrei Antoce
7 Limba engleză (opţional) 2 EVP Drd. Şerban Lucaş
DISCIPLINE FACULTATIVE:
8 Psihologia educaţiei   5 E Asoc.dr. Aurora Hriţuleac
  • Semestrul al II-lea
Nr.
crt.
Denumirea disciplinei Nr.de credite Forma de examinare Numele titularului de disciplină
DISCIPLINE OBLIGATORII:
1 Bazele chimiei organice. Hidrocarburi 6 E Prof.dr. Ionel Mangalagiu
Conf.dr. Gheorghiță Zbancioc
2 Chimia nemetalelor 5 E Prof.dr. Doina Humelnicu
3 Termodinamică chimică  6 E Conf.dr.  Mircea-Odin Apostu
4 Analiză instrumentală I (Metode optice) 5 E Prof.dr.habil. Romeo-Iulian
Olariu
5 Practica de specialitate 3 C  
6 Educaţie fizică 2 EVP Prof.asoc. Andrei Antoce
7 Anatomie şi fiziologie - opţional 3 EVP Sef lucr. Vasile Sîrbu
Fizica (Electricitate şi optică) - opţional Lect.dr. Radu Tanasă
Lect.dr. Valentin Pohoață
8 Limba engleză (opţional) 2 EVP Drd. Şerban Lucaş
DISCIPLINE FACULTATIVE:
9 Pedagogie I (Fundamentele pedagogiei. Teoria şi metodologia curriculumului)   5 E Lect.dr. Bogdan-Constantin
Neculau
 
Prima pagină > PROGRAME DE STUDII > Fisele disciplinelor anului I,... |