RO | EN

Facultatea de Chimie Iaşi

Fisele disciplinelor anului II, studii universitare de master, specializarea Chimia produselor cosmetice şi farmaceutice, 2020-2021

Ultima actualizare: 09 Dec 2020, 17:12:42 (de către Gabriela Pavelescu).
  • Semestrul I
Nr.
crt.
Denumirea disciplinei Nr.de credite Forma de examinare Numele titularului de disciplină
DISCIPLINE OBLIGATORII:
1 Controlul analitic al medicamentelor şi produselor cosmetice 6 E Conf.dr. Simona Cucu-Man
2 Medicamente de sinteză 6 E Conf.dr. Laura-Gabriela Sârbu
3 Modelare moleculară 6 EVP Conf.dr. Ionel Humelnicu
4 Materiale anorganice biocompatibile - optional 6 E Conf.dr. Nicoleta Cornei
5 Compuşi naturali - opţional 6 EVP Conf.dr. Dalila Belei
  • Semestrul al II-lea
Nr.
crt.
Denumirea disciplinei Nr.de credite Forma de examinare Numele titularului de disciplină
DISCIPLINE OBLIGATORII:
1 Compuşi anorganici cu acţiune terapeutică 6 E Lect.dr. Carmen Mîţă
2 Chimie cosmetică 6 E Lect.dr. Vasilichia Antoci
3 Activitate de cercetare pentru elaborarea lucrării de disertaţie 6 EVP Conducătorii lucrărilor de disertaţie
4 Strategii în sinteza organică - optional 6 E Prof.dr. Costel Moldoveanu
5 Medicamente de bio şi semisinteză - opţional 6 EVP Conf.dr. Neculai-Cătălin Lungu
 
Prima pagină > PROGRAME DE STUDII > Fisele disciplinelor anului II... |