EN | FR

Facultatea de Chimie Iaşi

Fisele disciplinelor din anul III, specializarea Biochimie tehnologică

Ultima actualizare: 14 Nov 2018, 15:11:11 (de către Gabriela Pavelescu).

Semestrul I

Nr.
crt.

Denumirea disciplinei

Nr.de credite

Forma de examinare

Numele titularului de disciplină

DISCIPLINE OBLIGATORII:

1

Electrochimie şi chimia fizică a interfeţelor

6

E

Lect.dr. Daniela Dîrţu
Lect.dr. Iustinian-Gabriel Bejan

2

Chimia heterociclurilor

5

E

Conf.dr. Costel Moldoveanu

3

Chimie coordinativă

6

E

Prof.dr. Aurel Pui

4

Compuși organici bioactivi

4

E

Lect.dr. Laura-Gabriela Sârbu

5

Biochimie: metabolism

5

E

Prof.dr. Gabi Drochioiu

6

Analize clinice

4

C

Lect.dr. Rodica-Liliana Buhăceanu

DISCIPLINE FACULTATIVE:

7

Ştiinţa securităţii muncii

3

VP

Conf.dr. Neculai-Cătălin Lungu

8

Instruire asistată de calculator

2

C

Conf.dr. Mircea Crâşmăreanu

9

Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (1) (chimie)

3

C

Conf.dr. Dănuț-Gabriel Cozma

         

Semestrul al II-lea

Nr.
crt.

Denumirea disciplinei

Nr.de credite

Forma de examinare

Numele titularului de disciplină

DISCIPLINE OBLIGATORII:

1

Chimie bioanorganica si aplicatii in medicină

6

E

Prof.dr. Alexandra-Raluca Iordan

2

Determinarea structurii compuşilor bioorganici

5

E

Conf.dr. Ramona-Antoaneta Dănac

3

Biotehnologii şi transport prin membrane

6

C

Conf.dr. Mircea-Odin Apostu
Lect.dr. Maria Ignat

4

Controlul analitic al proceselor biotehnologice

5

E

Conf.dr. Simona-Maria Cucu-Man

5

Biochimie cuantică

4

C

Lect.dr. Dan Maftei

6

Activitate de cercetare pentru elaborarea lucrării de licenţă

4

VP

 

DISCIPLINE FACULTATIVE:

7

Managementul clasei de elevi

3

E

Lect.dr. Versavia Curelaru

8

Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (2) (chimie)

2

C

Conf.dr. Dănuț-Gabriel Cozma

9

Examen de absolvire: Nivelul I

5

E

Conf.dr. Dănuț-Gabriel Cozma

 
Prima pagină > PROGRAME DE STUDII > Fisele disciplinelor din anul ... |