EN | FR

Facultatea de Chimie Iaşi

Fisele disciplinelor din anul III, specializarea Chimie

Ultima actualizare: 23 Nov 2018, 15:11:11 (de către Gabriela Pavelescu).

Semestrul I

Nr.
crt.

Denumirea disciplinei

Nr.de credite

Forma de examinare

Numele titularului de disciplină

DISCIPLINE OBLIGATORII:

1

Electrochimie şi chimia fizică a interfeţelor

6

E

Lect.dr. Daniela Dîrţu
Lect.dr. Iustinian-Gabriel Bejan

2

Chimia heterociclurilor

5

E

Conf.dr. Costel Moldoveanu

3

Bazele chimiei compuşilor coordinativi

5

E

Prof.dr. Aurel Pui

4

Chimie nucleară

4

C

Lect.dr. Mirela Goanță

5

Metode de separare şi analiză de urme

6

E

Prof.dr.habil. Cecilia Arsene

6

Mecanisme de reacţie în chimia anorganică

4

C

Conf.dr. Nicoleta Cornei

DISCIPLINE FACULTATIVE:

7

Ştiinţa securităţii muncii

3

VP

Conf.dr. Neculai-Cătălin Lungu

8

Instruire asistată de calculator

2

C

Conf.dr. Mircea Crâşmăreanu

9

Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (1) (chimie)

3

C

Conf.dr. Dănuț-Gabriel Cozma

         

Semestrul al II-lea

Nr.
crt.

Denumirea disciplinei

Nr.de credite

Forma de examinare

Numele titularului de disciplină

DISCIPLINE OBLIGATORII:

1

Chimie macromoleculară

5

E

Conf.dr. Neculai-Cătălin Lungu

2

Analiza structurală organică

6

E

Conf.dr. Ramona-Antoaneta Dănac

3

Chimie computaţională şi termodinamica statistică

6

E

Conf.dr. Ionel Humelnicu
Lect.dr. Mihai Dumitraş

4

Cataliza heterogenă

4

C

Lect.dr. Iuliean-Vasile Asaftei

5

Toxicologie generală

5

C

Prof.dr. Gabi Drochioiu

6

Activitate de cercetare pentru elaborarea lucrării de licenţă

4

VP

 

DISCIPLINE FACULTATIVE:

7

Managementul clasei de elevi

3

E

Lect.dr. Versavia Curelaru

8

Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (2) (chimie)

2

C

Conf.dr. Dănuț-Gabriel Cozma

9

Examen de absolvire: Nivelul I

5

E

Conf.dr. Dănuț-Gabriel Cozma

 
Prima pagină > PROGRAME DE STUDII > Fisele disciplinelor din anul ... |