RO | EN

Facultatea de Chimie Iaşi

Fisele disciplinelor anului III, studii universitare de licenţă, specializarea Chimie, 2020-2021

Ultima actualizare: 09 Dec 2020, 10:12:56 (de către Gabriela Pavelescu).
Semestrul I
Nr.
crt.
Denumirea disciplinei Nr.de credite Forma de examinare Numele titularului de disciplină
DISCIPLINE OBLIGATORII:
1 Stereochimia, simetria şi reactivitatea compuşilor anorganici 6 E Prof.dr. Aurel Pui
2 Electrochimie şi chimia fizică a interfeţelor (opţional) 6 E Lect.dr. Daniela Dîrţu
Lect.dr. Iustinian-Gabriel Bejan
3 Chimia heterociclurilor (opţional) 5 EVP Prof.dr. Costel Moldoveanu
4 Chimie nucleară (opţional) 5 EVP Lect.dr. Mirela Goanță
5 Capitole speciale de biochimie (opţional) 4 E Conf.dr. Brînduşa-Alina Petre
6 Analiză de urme (opţional) 4 E Prof.dr.habil. Cecilia Arsene
DISCIPLINE FACULTATIVE:
7 Ştiinţa securităţii muncii  3 EVP Conf.dr. Neculai-Cătălin Lungu
8 Instruire asistată de calculator 2 C Prof.dr.ing. Adrian Adăscăliţei
9 Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (1) (chimie) 3 C Conf.dr. Dănuț-Gabriel Cozma
Semestrul al II-lea
Nr.
crt.
Denumirea disciplinei Nr.de credite Forma de examinare Numele titularului de disciplină
DISCIPLINE OBLIGATORII:
1 Analiza structurală organică 6 E Prof.dr. Ramona-Antoaneta Dănac
2 Activitate de cercetare pentru elaborarea lucrării de licenţă 4 EVP Conducătorii lucrărilor de licenţă
3 Sinteze anorganice speciale (opţional) 5 E Conf.dr. Nicoleta Cornei
4 Chimie macromoleculară (opţional) 5 E Conf.dr. Neculai-Cătălin Lungu
5 Cataliza heterogenă (opţional) 4 E Lect.dr. Iuliean-Vasile Asaftei
6 Chimie computaţională şi termodinamica statistică (opţional) 6 EVP Conf.dr. Ionel Humelnicu
Lect.dr. Mihai Dumitraş
DISCIPLINE FACULTATIVE:
7 Managementul clasei de elevi 3 E Lect.dr. Versavia Curelaru
8 Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (2) (chimie) 2 C Conf.dr. Dănuț-Gabriel Cozma
9 Examen de absolvire: Nivelul I 5 E Conf.dr. Dănuț-Gabriel Cozma
 
Prima pagină > PROGRAME DE STUDII > Fisele disciplinelor anului II... |