EN | FR

Facultatea de Chimie Iaşi

Fisele disciplinelor din anul III, specializarea Chimie medicală

Ultima actualizare: 27 Nov 2018, 15:11:11 (de către Gabriela Pavelescu).

Semestrul I

Nr.
crt.

Denumirea disciplinei

Nr.de credite

Forma de examinare

Numele titularului de disciplină

DISCIPLINE OBLIGATORII:

1

Analize şi teste clinice

4

E

Lect.dr. Rodica-Liliana Buhăceanu

2

Chimie coordinativă cu aplicaţii în medicină

6

E

Prof.dr. Aurel Pui

3

Chimia heterociclurilor

5

E

Conf.dr. Costel Moldoveanu

4

Electrochimie şi chimia fizică a interfeţelor cu implicaţii in chimia medicală

6

C

Lect.dr.dr. Daniela Dîrţu
Lect.dr. Iustinian-Gabriel Bejan

5

Compuși organici bioactivi

4

E

Lect.dr. Laura-Gabriela Sârbu

6

Surse de radiaţii utilizate în diagnostic şi tratament  

5

C

Lect.dr. Mirela Goanţă

DISCIPLINE FACULTATIVE:

7

Ştiinţa securităţii muncii

3

VP

Conf.dr. Neculai-Cătălin Lungu

8

Instruire asistată de calculator

2

C

Conf.dr. Mircea Crâşmăreanu

9

Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (1) (chimie)

3

C

Conf.dr. Dănuț-Gabriel Cozma

         

Semestrul al II-lea

Nr.
crt.

Denumirea disciplinei

Nr.de credite

Forma de examinare

Numele titularului de disciplină

DISCIPLINE OBLIGATORII:

1

Biochimie medicală

5

E

Lect.dr. Brînduşa-Alina Petre

2

Chimie medicală  computaţională şi structurală

6

E

Conf.dr. Ionel Humelnicu
Conf.dr. Mircea-Odin Apostu

3

Determinarea structurii compuşilor bioorganici

6

E

Conf.dr. Ramona-Antoaneta Dănac

4

Metode moderne de analiza în chimia medicală

4

E

Conf.dr. Simona-Maria Cucu-Man

5

Activitate de cercetare pentru elaborarea lucrării de licenţă

4

VP

 

6

Forme farmaceutice medicamentoase  

5

C

Conf.dr. Doina Lutic

DISCIPLINE FACULTATIVE:

7

Managementul clasei de elevi

3

E

Lect.dr. Versavia Curelaru

8

Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (2) (chimie)

2

C

Conf.dr. Dănuț-Gabriel Cozma

9

Examen de absolvire: Nivelul I

5

E

Conf.dr. Dănuț-Gabriel Cozma

 
Prima pagină > PROGRAME DE STUDII > Fisele disciplinelor din anul ... |