RO | EN

Facultatea de Chimie Iaşi

Studii universitare de master, cursuri de zi, cu durata de 2 ani

Ultima actualizare: 04 Oct 2016, 12:10:57 (de către Gabriela Pavelescu).
  • Planul de învăţământ valabil pentru anul universitar 2015-2016, specializarea Chimia produselor cosmetice şi farmaceutice, studii de master:

- anul I, specializarea Chimia produselor cosmetice şi farmaceutice

- anul II, specializarea Chimia produselor cosmetice şi farmaceutice

  • Fişele disciplinelor pentru anul universitar 2015-2016, specializarea Chimia produselor cosmetice şi farmaceutice, studii de master:

- anul I, specializarea Chimia produselor cosmetice şi farmaceutice

- anul II, specializarea Chimia produselor cosmetice şi farmaceutice

·         Competenţe   Generale

1.    Operarea cu noţiuni de structură, proprietăţi şi reactivitate a compuşilor chimici, farmaceutici şi cosmetici.

2.    Folosirea tehnicilor, aparatelor şi metodelor de analiză şi investigare a compușilor farmaceutici şi cosmetici.

3.    Efectuarea de analize în laboratoare medicale şi farmaceutice.             

4.    Efectuarea de experimente, aplicarea riguroasă a metodelor de analiză şi interpretarea rezultatelor, elaborarea protocoalelor pentru analiza fizico-chimică a unor produși chimici, farmaceutici şi cosmetici.

5.    Managementul laboratoarelor si asigurarea calității. 

6.    Operarea cu noțiuni de biochimie, statistică şi biostatistică.

·      Competenţe de Specialitate

1.    Identificarea, descrierea si analiza critică a conceptelor, abordărilor, teoriilor, metodelor si modelelor specifice referitoare la structura şi reactivitatea compușilor chimici, farmaceutici si cosmetici.

2.    Utilizarea corespunzătoare a metodelor şi aparaturii de laborator în identificarea şi analiza compușilor farmaceutici şi cosmetici.             

3.    Aplicarea riguroasă a metodelor şi tehnicilor de investigare calitativă şi cantitativă în analize medicale şi controlul produselor farmaceutice şi cosmetice şi interpretarea rezultatelor.            

4.    Identificarea materialelor, substanțelor si aparaturii, analiza critică a metodelor şi tehnicilor, interpretarea rezultatelor experimentale şi corelarea cu acțiunea farmacologică şi biologică a produselor chimice, farmaceutice şi cosmetice.

5.    Utilizarea prevederilor legislative în managementul şi asigurarea calității laboratoarelor de analize clinice.

                  6.    Utilizarea unor criterii şi standarde specifice în domeniul produselor biochimice, farmaceutice şi cosmetice.

  • Planurile de învăţământ valabile pentru anul universitar 2015-2016, specializarea Chimia  mediului şi siguranţă alimentară, studii de master:

- anul I, specializarea Chimia mediului şi siguranţă alimentară  

- anul II, specializarea Chimia  mediului şi siguranţă alimentară

  • Fişele disciplinelor anului universitar 2015-2016, specializarea Chimia mediului şi siguranţă alimentară, studii de master

- anul I, specializarea Chimia mediului şi siguranţă alimentară 

- anul II, specializarea Chimia  mediului şi siguranţă alimentară.

·         Competenţe  Generale:

1.      Operarea cu noţiuni de structură şi reactivitate a compuşilor  chimici.    

2.      Efectuarea de investigaţii, aplicarea riguroasă a metodelor de analiză şi interpretarea rezultatelor, cu respectarea normelor de securitate şi sănătate în muncă, în laboratoare de mediu şi laboratoare de siguranţa şi analiza alimentelor.

3.      Abordarea transdisciplinară a unor teme din domeniul chimiei.               

4.      Proiectarea didactică şi aplicarea acesteia pentru disciplinele de studiu Chimia mediului şi Chimia alimentară.

5.      Identificarea şi caracterizarea unor compuşi chimici din mediu şi alimente.         

6.      Investigarea ariilor de aplicabilitate a metodelor specifice de cercetare din chimia mediului şi chimia alimentară.

·         Competenţe  de  Specialitate:

1.      Analiza critică, recunoaşterea şi descrierea conceptelor, abordărilor, teoriilor, metodelor şi modelelor specifice  privitoare la structura şi reactivitatea compuşilor chimici din mediu şi alimente.

2.      Analiza critică, identificarea metodelor şi/sau tehnicilor, a materialelor, substanţelor şi aparaturii necesare, precum şi interpretarea rezultatelor, pentru efectuarea unor investigaţii de laborator în domeniul chimiei mediului şi chimiei alimentare.

3.      Analiza critică şi identificarea aspectelor transdisciplinare cu domenii conexe chimiei a poluanţilor şi aditivilor alimentari (geografie, fizică, medicină, biologie, toxicologie.)

4.      Implementarea principiilor teoretice şi practice ale activităţilor educaţionale  în perfecţionarea profesională în domeniul chimiei mediului şi chimiei alimentare.        

5.      Identificarea şi folosirea corespunzătoare a metodelor şi procedeelor experimentale cu privire la  obţinerea, reactivitatea şi caracterizarea compuşilor chimici din mediu şi alimente.

6.      Utilizarea unor criterii şi standarde specifice de evaluare a poluanţilor din mediu şi a aditivilor alimentari.

  • Planul de învăţământ valabile pentru anul universitar 2015-2016, specializarea Chimia şi biochimia heterociclurilor, studii de master:

- anul II, specializarea Chimia şi biochimia heterociclurilor  

  • Fişele disciplinelor anului universitar 2015-2016, specializarea Chimia şi biochimia heterociclurilor, studii de master:

- anul II, specializarea Chimia şi biochimia heterociclurilor

·         Competenţe   Generale:

1.      Operarea cu noţiuni de structură şi reactivitate a compuşilor  chimici şi biochimici.            

2.      Efectuarea de experimente, aplicarea riguroasă a metodelor de analiză şi interpretarea rezultatelor, cu respectarea normelor de securitate şi sănătate în muncă, efectuarea de analize în laboratoare cu caracter medical.

3.      Abordarea transdisciplinară a unor teme din domeniul chimiei şi biochimiei.       

4.      Proiectarea didactică şi aplicarea acesteia pentru disciplina de studiu Chimie.     

5.      Obţinerea, reactivitatea, caracterizarea, precum şi aplicaţiile practice ale unor compuşi heterociclici.             

6.      Managementul laboratoarelor şi asigurarea calităţii.

·         Competenţe   de Specialitate:

1.      Analiza critică, recunoaşterea şi descrierea conceptelor, abordărilor, teoriilor, metodelor şi modelelor specifice  privitoare la structura şi reactivitatea compuşilor heterociclici.

2.      Analiza critică, identificarea metodelor şi/sau tehnicilor, a materialelor, substanţelor şi aparaturii necesare, precum şi interpretarea rezultatelor, pentru efectuarea unor experimente de laborator din domeniul chimiei şi biochimiei compuşilor heterociclici

3.      Analiza critică si identificarea aspectelor transdisciplinare cu domenii conexe chimiei si biochimiei compuşilor heterociclici (medicina, biologie, farmacie, toxicologie.)   

4.      Implementarea principiilor teoretice şi practice ale activităţilor educaţionale  în perfecţionarea profesională în domeniul chimiei si biochimiei compuşilor heterociclici.

5.      Identificarea şi folosirea corespunzătoare a metodelor şi procedeelor experimentale cu privire la  obţinerea, reactivitatea şi caracterizarea compuşilor heterociclici.         

6.      Identificarea utilizărilor posibile pentru diferite clase de compuşi heterociclici. Utilizarea unor criterii şi standarde specifice de evaluare a gradului de aplicabilitate a compuşilor heterociclici.

 
Prima pagină > PROGRAME DE STUDII > Studii universitare de master,... |