EN | FR

Facultatea de Chimie Iaşi

Fisele disciplinelor anului 1 de master, specializarea Chimia mediului şi siguranţă alimentară

Ultima actualizare: 03 nov 2016, 10:11:14 (de către Gabriela Pavelescu).
  • SEMESTRUL 1:
Nr.
crt.
Denumirea disciplinei Nr.de credite Forma de examinare Numele titularului de disciplină
DISCIPLINE OBLIGATORII:
1 Chimie anorganică avansată 6 Examen Prof.dr. Doina Humelnicu
2 Compuşi naturali 6 Examen Conf.dr. Dalila Belei
3 Capitole speciale de chimie organică 6 Examen Prof.dr. Mihail-Lucian Bîrsă
4 Enzimologie 6 Examen Conf.dr. Robert Grădinaru
5 Chimie alimentară 6 Examen Conf.dr. Doina Lutic
  • SEMESTRUL AL II-LEA:
Nr.
crt.
Denumirea disciplinei Nr.de credite Forma de examinare Numele titularului de disciplină
DISCIPLINE OBLIGATORII:
1 Cinetică enzimatică 6 Examen Conf.dr. Adrian Bîrzu
2 Produşi naturali bioactivi 6 Examen Conf.dr. Gheorghiță Zbancioc
3 Procese enzimatice în mediu şi alimentaţie  6 Examen Conf.dr. Neculai-Cătălin Lungu
4 Poluanţi  6 Examen Lect.dr. Mirela Goanță
5 Analiza structurală anorganică 6 Examen Prof.dr. Aurel Pui
 
Prima pagină > Fisele disciplinelor_ > Fisele disciplinelor anului 1 ... |