EN | FR

Facultatea de Chimie Iaşi

Fisele disciplinelor anului 2 de master, specializarea Chimia mediului şi siguranţă alimentară

Ultima actualizare: 03 nov 2016, 11:11:38 (de către Gabriela Pavelescu).
  • SEMESTRUL 1:
Nr.
crt.
Denumirea disciplinei Nr.de credite Forma de examinare Numele titularului de disciplină
DISCIPLINE OBLIGATORII:
1 Odorizanţi, aromatizanţi şi aditivi alimentari  6 Examen Conf.dr. Ramona-Antoaneta Dănac
2 Chimia apei şi a solului 6 Examen Lect.dr. Carmen Mîță
3 Transformări de fază în sisteme naturale 6 Examen Conf.dr. Mircea-Odin Apostu
4 Strategii educaţionale în domeniul mediului 6 Examen Conf.dr. Dănuț-Gabriel Cozma
5 Chimia mediului 6 Examen Prof.dr. Romeo-Iulian Olariu
  • SEMESTRUL AL II-LEA:
Nr.
crt.
Denumirea disciplinei Nr.de credite Forma de examinare Numele titularului de disciplină
DISCIPLINE OBLIGATORII:
1 Chimie ecologică 6 Examen Conf.dr. Doina Lutic
2 Reacţii în lanţ în chimia mediului 6 Examen Lect.dr. Mihai Dumitraș
3 Managementul calităţii în analiza chimică. Reglementări ISO 6 Examen Prof.dr.habil. Cecilia Arsene
4 Activitate de cercetare pentru elaborarea lucrării de disertaţie 6 verificare pe parcurs  
5 Toxicologie analitică 6 Examen Conf.dr. Alin-Constantin Dîrțu
 
Prima pagină > Fisele disciplinelor_ > Fisele disciplinelor anului 2 ... |