EN | FR

Facultatea de Chimie Iaşi

Fisele disciplinelor anului 2 de master, specializarea Chimia produselor cosmetice şi farmaceutice

Ultima actualizare: 03 nov 2016, 11:11:06 (de către Gabriela Pavelescu).
  • SEMESTRUL 1:
Nr.
crt.
Denumirea disciplinei Nr.de credite Forma de examinare Numele titularului de disciplină
DISCIPLINE OBLIGATORII:
1 Bioactivitatea compuşilor minerali 6 examen Lect.dr. Carmen Mîţă
2 Controlul analitic al medicamentelor şi produselor cosmetice 6 examen Conf.dr. Simona Cucu-Man
3 Medicamente de bio și semisinteză 6 examen Conf.dr. Neculai-Cătălin Lungu
4 Modelare moleculară 6 examen Conf.dr. Ionel Humelnicu
5 Materiale anorganice biocompatibile 6 examen Conf.dr. Nicoleta Cornei
  • SEMESTRUL AL II-LEA:
Nr.
crt.
Denumirea disciplinei Nr.de credite Forma de examinare Numele titularului de disciplină
DISCIPLINE OBLIGATORII:
1 Chimie coloidală 6 examen Lect.dr. Mihai Dumitraş
2 Chimie cosmetică 6 examen Lect.dr. Dorina Amăriucăi-Mantu
3 Compuşi anorganici cu acţiune terapeutică 6 examen Lect.dr. Carmen Mîţă
4 Activitate de cercetare pentru elaborarea lucrării de disertaţie 6 verificare pe parcurs  
5 Strategii în sinteza organică 6 Examen Conf.dr. Costel Moldoveanu
 
Prima pagină > Fisele disciplinelor_ > Fisele disciplinelor anului 2 ... |