EN | FR

Facultatea de Chimie Iaşi

Fisele disciplinelor anului II de master, specializarea Chimia si biochimia heterociclurilor

Ultima actualizare: 28 oct 2015, 15:10:38 (de către Gabriela Pavelescu).
  • Semestrul I
Nr.
crt.
Denumirea disciplinei Nr.de credite Forma de examinare Numele titularului de disciplină
DISCIPLINE OBLIGATORII:
1 Medicamente de biosinteză cu schelet heterociclic 6 Examen Conf.dr. Neculai-Cătălin Lungu
2 Capitole speciale de chimia compuşilor heterociclici 6 Examen Lect.dr. Dorina Mantu
3 Analiza structurală organică 6 Examen Conf.dr. Ramona Dănac
4 Sinteza organica fină I 6 Colocviu Prof.dr. Mihail-Lucian Bîrsă
5 Catalizatori şi procese catalitice avansate/curate 6 Examen Lect.dr. Iuliean-Vasile Asaftei
  • Semestrul al II-lea
Nr.
crt.
Denumirea disciplinei Nr.de credite Forma de examinare Numele titularului de disciplină
DISCIPLINE OBLIGATORII:
1 Strategii în sinteza organică 6 Examen Conf.dr. Costel Moldoveanu
2 Managementul calităţii în analiza chimică. Reglementări ISO  6 Examen Lect.dr. Simona-Maria Cucu-Man
3 Sinteza organica fină II 6 Colocviu Prof.dr. Mihail-Lucian Bîrsă
4 Activitate de cercetare pentru elaborarea lucrării de disertaţie 6 verificare pe parcurs  
5 Cinetica reacţiilor în lanţ 6 Examen Lect.dr. Mihai Dumitraş