RO | EN

Facultatea de Chimie Iaşi

Grup de cercetare_

Ultima actualizare: 27 Jan 2021, 09:01:06 (de către Gabriela Pavelescu).

Grupul de cercetare

ENVACHEM

Chimia analitică a mediului

(ENVironmental Analytical CHEMistry)

 

Membri grup

1.   Prof. univ. dr. habil. Cecilia ARSENE – Facultatea de Chimie

2.   Prof. univ. dr. habil. Romeo Iulian OLARIU – Facultatea de Chimie

3.   Conf. univ. dr. Simona-Maria CUCU-MAN– Facultatea de Chimie

4.   CS. II. Dr. Iustinian-Gabriel BEJAN– CERNESIM - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi & Facultatea de Chimie

5.   ACS dr. Alina-Giorgiana NEGRU– CERNESIM - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

6.   Student doctorand Laurenţiu-Valentin ŞOROAGĂ– Facultatea de Chimie & CERNESIM - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

7.  Student doctorand ACS Claudiu ROMAN– Facultatea de Chimie & CERNESIM - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

8.  Student doctorand Cornelia AMARANDEI– Facultatea de Chimie/CERNESIM - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

9.   Student doctorand Ana-Maria RUSU– Facultatea de Chimie

10.   Student doctorand Ciprian MӐIREAN– Facultatea de Chimie

11.   Student doctorand Vlad APOSTOL– Facultatea de Chimie

12.   Student doctorand Cristina IANCU– Facultatea de Chimie

13.   Student masterand Grigore CERNALESCHI– Facultatea de Chimie

Coordonator grup studii de laborator (procese fotochimice în atmosferă controlată, etc.)

Prof. dr. Romeo Iulian OLARIU (Director Centru CERNESIM – ICI UAIC)

Date de contact

e-mail: oromeo@uaic.ro

telefon: +40-232-201354

Centrul CERNESIM (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi)

Laborator de Chimie Analitică şi Analiză Instrumentală (LAICA - Facultatea de Chimie)

Coordonator grup studii măsurători direct în câmp (aerosoli, compuşi organici volatili, etc.)

Prof. dr. habil. Cecilia ARSENE (Director Şcoala Doctoralӑ de Chimie & Responsabil L1 şi L3 CERNESIM)

Date de contact

e-mail: carsene@uaic.ro

telefon: +40-232-201354

Laborator de Chimie Analitică şi Analiză Instrumentală (LAICA - Facultatea de Chimie)

Centrul CERNESIM (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi)

https://sites.google.com/site/laicaanalizemediu/

https://cernesim.uaic.ro/index.php/language/ro/

http://erris.gov.ro/cernesim.uaic.ro

Domenii de cercetare

1.      Procese fotochimice, studii de reactivitate şi cinetică chimică a unor compuşi organici în fază gazoasă şi lichidă.

2.      Compoziţia chimică şi caracterizarea structurală a aerosolilor anorganici şi organici.

3.      Chimismul aerosolilor atmosferici şi efectele lor asupra sănătăţii umane şi a climei.

4.      Impactul compuşilor organici volatili asupra chimismului troposferic.

5.      Studii asupra modificărilor induse de influenţa factorului antropic asupra puterii de oxidare a atmosferei.

6.      Dezvoltarea unor noi metode de identificare, separare, concentrare şi determinare a poluanţilor din mediu.

7.      Eliminarea unor agenţi poluanţi din apele reziduale.

8.      Biomonitorizare şi bioremediere.

 
Prima pagină > CERCETARE > Grup de cercetare_... |