RO | EN

Facultatea de Chimie Iaşi

Misiune şi obiective

Ultima actualizare: 01 Oct 2020, 09:10:28 (de către Gabriela Pavelescu).
  • Ştiinţă fundamentală a naturii, chimia studiază proprietăţile chimice ale substanţelor naturale şi transformarea acestora în alte substanţe cu proprietăţi noi, în acord cu scopul urmărit. De asemenea, chimia sintetizează substanţe noi cu proprietăţi dirijate. Nu există produs finit de uz industrial, farmaceutic, alimentar sau casnic în care să nu se fi investit chimie.
  • Plecând de la aceste realităţi obiective, misiunea Facultăţii de Chimie este de a asigura o pregătire fundamentală studenţilor pentru înţelegerea fenomenelor chimice şi a legilor ce guvernează aceste fenomene.
  • Pentru realizarea acestui deziderat, studenţii facultăţii noastre studiază şi alte discipline fundamentale ca matematica şi fizica sau discipline de graniţă cum sunt, chimia fizică şi biochimia. În plus, aceştvase de laboratoria participă la cursuri de limbi moderne şi calculatoare.

Toate disciplinele de chimie pe care le studiază studenţii de la facultatea noastră cuprind toate formele de instruire: cursuri, seminarii şi laboratoare. Urmând această cale, studenţii obţin o pregătire excelentă, atât din punct de vedere teoretic cât şi practic, datorită căreia ei se pot adapta cu uşurinţă la evoluţia noilor tehnici de investigare, ceea ce le permite să efectueze analize chimice în orice laborator de profil din industrie sau din clinicile medicale.

Pregătirea studenţilor noştri este mult apreciată în marile universităţi din Europa, S.U.A. şi Canada, unde îşi continuă studiile de Master sau doctorat, remarcându se prin seriozitate, ingeniozitate şi pregătire temeinică.

  • Laborator ElectrochimieActivitatea de cercetare este multiplă: cercetare fundamentală pe bază de planuri interne, cercetare aplicativă, cercetare pe bază de contracte şi grant-uri, cercetare ştiinţifică în cadrul elaborării tezelor de doctorat, colaborări ştiinţifice cu universităţi şi centre din străinătate, organizare de simpozioane, participări la congrese interne şi internaţionale.
  • De asemenea, contractele de cercetare încheiate cu partenerii interni şi externi constituie resurse importante, care asigură dotarea laboratoarelor cu aparatură de cercetare performantă.
 
Prima pagină > DESPRE FACULTATE > Misiune şi obiective... |