RO | EN

Facultatea de Chimie Iaşi

CONDUCEREA ŞI PERSONALUL FACULTĂŢII

Conducerea Facultăţii de Chimie

Ultima actualizare la 24 Mar 2021, 16534 accesări. Detalii»

Personalul academic şi de cercetare

Ultima actualizare la 05 Oct 2020, 60537 accesări. Detalii»

Personalul didactic auxiliar

Ultima actualizare la 01 Oct 2020, 9866 accesări. Detalii»

Regulamente de organizare şi funcţionare

ROF 2016- Facultatea de Chimie; ROF 2016- Consiliul Facultăţii de Chimie

Ultima actualizare la 07 May 2021, 1408 accesări. Detalii»

Concursul pentru acordarea gradaţiei de merit 2021-2025

Perioada depunerii dosarelor de concurs: 04.01.-07.01.2021 Numărul de gradaţii de merit repartizate Facultăţii de Chimie: 2

Ultima actualizare la 29 Dec 2020, 5938 accesări. Detalii»

Concursul pentru ocuparea postului de lector poz. 39

anul universitar 2020-2021, semestrul II

Ultima actualizare la 05 Jul 2021, 205 accesări. Detalii»

Concursul pentru ocuparea postului de conferenţiar poz .26

anul universitar 2020-2021, semestrul II

Ultima actualizare la 06 Jul 2021, 180 accesări. Detalii»

Rezultatul concursului pentru postul de asist. poz. 49

Ultima actualizare la 26 Jan 2021, 355 accesări. Detalii»

Concursul pentru acordarea sporului de performanţă academică 2021

Perioada depunerii dosarelor de concurs: 08.01.-12.01.2021 Numărul de sporuri de performanţă academică repartizate Facultăţii de Chimie: 2

Ultima actualizare la 08 Jan 2021, 625 accesări. Detalii»

Concursul pentru ocuparea postului de asistent poz. 49

anul univ. 2020-2021, sem. I

Ultima actualizare la 23 Jan 2021, 380 accesări. Detalii»
 
Prima pagină > CONDUCEREA ŞI PERSONALUL FACULTĂŢII |

Noutăţi