RO | EN

Facultatea de Chimie Iaşi

Conducerea Facultăţii de Chimie

Ultima actualizare: 05 Dec 2022, 08:12:25 (de către Angela Vatră).

Conducerea Facultăţii de Chimie

DECAN: Prof.dr. Aurel Pui

telefon: +40 232 201276

email: aurel@uaic.ro

program de audienţe: miercuri, orele 12-13

Prodecan: Conf.dr. Alin-Constantin Dîrţu

telefon: +40 232 201309

email: alin.dirtu@uaic.ro

program de audienţe: vineri, orele 12-13  

Directorul Departamentului Didactic: Prof.dr.habil. Mihail-Lucian Bîrsă

telefon: +40 232 201349

email: lbirsa@uaic.ro

program de audienţe: luni, orele 12-13

Directorul Şcolii Doctorale: Prof.dr.habil. Cecilia Arsene

telefon: +40 232 201354

email: carsene@uaic.ro

Consiliul Facultăţii de Chimie:

Prof.dr. Aurel Pui - preşedintele Consiliului Facultăţii de Chimie

Prof.dr.habil. Mihail-Lucian Bîrsă

Prof.dr. Ramona-Antoaneta Dănac

Conf.dr. Mircea-Odin Apostu

Conf.dr. Nicoleta Cornei

Conf.dr. Alin-Constantin Dîrţu

Conf.dr. Maria Ignat

Conf.dr. Laura-Gabriela Sârbu

Lect.dr. Mihai Dumitraş

Studenta Ioana Plăeşu, anul III Licenţă

Masterand Ionuţ-Marian Răducan, anul I Master 

Doctorand Ioana Radu, anul III Doctorat

 Consiliul Departamentului

Prof.dr.habil. Mihail-Lucian Bîrsă - Director de Departament

Conf.dr. Alin-Constantin Dîrţu

Conf.dr. Nicoleta Cornei

Conf.dr. Mircea-Odin Apostu

Lect.dr. Mirela Goanţă

Reprezentantul studenţilor Facultăţii de Chimie în Senatul Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi: Drd. Ciorteanu Roxana-Elena, anul I Doctorat , email  ciorteanuroxana@gmail.com

 
Prima pagină > CONDUCEREA ŞI PERSONALUL FACULTĂŢII > Conducerea Facultăţii de Chi... |