RO | EN

Facultatea de Chimie Iaşi

Conducerea Facultăţii de Chimie

Ultima actualizare: 16 Dec 2021, 20:12:17 (de către Gabriela Pavelescu).

Conducerea Facultăţii de Chimie

DECAN: Prof.dr. Aurel Pui

telefon: +40 232 201276

email: aurel@uaic.ro

Prodecan: Conf.dr. Alin-Constantin Dîrţu

telefon: +40 232 201309

email: alin.dirtu@uaic.ro

Directorul Departamentului Didactic: Prof.dr.habil. Mihail-Lucian Bîrsă

telefon: +40 232 201349

email: lbirsa@uaic.ro

Directorul Şcolii Doctorale: Prof.dr.habil. Cecilia Arsene

telefon: +40 232 201354

 email: carsene@uaic.ro

Consiliul Facultăţii de Chimie:

Prof.dr. Aurel Pui - preşedintele Consiliului Facultăţii de Chimie

Prof.dr.habil. Mihail-Lucian Bîrsă

Prof.dr. Ramona-Antoaneta Dănac

Conf.dr. Mircea-Odin Apostu

Conf.dr. Nicoleta Cornei

Conf.dr. Alin-Constantin Dîrţu

Conf.dr. Maria Ignat

Conf.dr. Laura-Gabriela Sârbu

Lect.dr. Mihai Dumitraş

Studenta Ioana Plăeşu, anul II 

Masterand Mirela Nistor, anul II Master 

Doctorand Ioana Radu, anul II Doctorat

Reprezentantul studenţilor Facultăţii de Chimie în Senatul Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi:

Drd. Ciorteanu Roxana-Elena, anul I Doctorat , email  ciorteanuroxana@gmail.com

 
Prima pagină > CONDUCEREA ŞI PERSONALUL FACULTĂŢII > Conducerea Facultăţii de Chi... |