RO | EN

Facultatea de Chimie Iaşi

Conducerea Facultăţii de Chimie

Ultima actualizare: 24 Mar 2021, 10:03:46 (de către Angela Vatră).

Conducerea Facultăţii de Chimie

DECAN: Prof.dr. Aurel Pui

telefon: +40 232 201276

email: aurel@uaic.ro

Prodecan: Conf.dr. Alin-Constantin Dîrţu

telefon: +40 232 201309

email: alin.dirtu@uaic.ro

Directorul Departamentului Didactic: Prof.dr.habil. Mihail-Lucian Bîrsă

telefon: +40 232 201349

email: lbirsa@uaic.ro

Directorul Şcolii Doctorale: Prof.dr.habil. Cecilia Arsene

telefon: +40 232 201354

 email: carsene@uaic.ro

Consiliul Facultăţii de Chimie:

Prof.dr. Aurel Pui - preşedintele Consiliului Facultăţii de Chimie

Prof.dr.habil. Mihail-Lucian Bîrsă

Prof.dr. Ramona-Antoaneta Dănac

Conf.dr. Mircea-Odin Apostu

Conf.dr. Nicoleta Cornei

Conf.dr. Alin-Constantin Dîrţu

Conf.dr. Maria Ignat

Lect.dr. Mihai Dumitraş

Studenta Bulăiasa Ştefania-Iolanda, anul III, email  iolandastef1998@gmail.com

Masterand Ciorteanu Roxana-Elena, anul II, email  ciorteanuroxana@gmail.com

Doctorand Mocanu Cosmin Ştefan, anul II, email  cosmin.mocanu@chem.uaic.ro 

Reprezentantul studenţilor Facultăţii de Chimie în Senatul Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi:

Masterand Ciorteanu Roxana-Elena, anul II, email  ciorteanuroxana@gmail.com

 
Prima pagină > CONDUCEREA ŞI PERSONALUL FACULTĂŢII > Conducerea Facultăţii de Chi... |