RO | EN

Facultatea de Chimie Iaşi

Examen de LICENTA, sesiunea IULIE 2024

Ultima actualizare: 16 Apr 2024, 15:04:46 (de către Gabriela Pavelescu).

EXAMEN DE LICENŢĂ,

sesiunea IULIE 2024

Perioada de înscriere în examenul de licenţă: 1-5 iulie 2024, între orele 8-15, la Secretariatul facultăţii.

La înscriere, absolventul predă următoarele:

1. dosarul de înscriere; conţinutul dosarului de înscriere se descarcă de pe pagina https://www.chem.uaic.ro/ro/lic-dis/dosar-inscriere-lic-iulie-2024.html

2. lucrarea de licenţă, avizată pe prima pagină de coordonatorul ştiinţific. Ghidul de întocmire a lucrării de licenţă se poate consulta de pe pagina https://www.chem.uaic.ro/ro/lic-dis/ghid-lic.html

    Ultima pagină a lucrării de licenţă este Declaraţia privind autenticitatea conţinutului lucrării de licenţă, declaraţie care trebuie avizată şi de coordonatorul ştiinţific. Formularul declaraţiei de autenticitate se poate descărca aici, fisier pdf

3. cd-ul inscripționat cu fişierul lucrării, în format pdf, fişier denumit astfel: Cod specializare_Nume_Prenume.pdf. Codurile specializărilor sunt următoarele: CH - Chimie, BT - Biochimie tehnologică, CM - Chimie medicală.

Examenul de licenţă constă în susţinerea a două probe, ambele on-site. Aceste două probe sunt următoarele:

Proba 1: Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate, probă scrisă, cu durata de 3 ore, pe data de 9 iulie 2024, denumită astfel: 

-Elemente fundamentale de chimie, pentru absolvenţii specializării Chimie;

-Elemente fundamentale de chimie şi chimie medicală, pentru absolvenţii specializării Chimie medicală;

-Elemente fundamentale de chimie şi biochimie, pentru absolvenţii specializării Biochimie tehnologică.

Tematica şi bibliografia aferentă probei 1 se poate consulta la avizierul facultăţii, precum şi de pe pagina de site a facultăţii, la adresa:

https://www.chem.uaic.ro/ro/lic-dis/tematica-lic-iulie-2024-feb-2025.html

IMPORTANT: Candidatul care nu obţine notă minimă de promovare la proba 1, NU poate fi evaluat la susţinerea lucrării de licenţă. Nota minimă de promovare a fiecărei probe este 5,00 (cinci). Media finală minimă de promovare a examenului de licenţă este 6,00 (şase).

PRECIZĂRI IMPORTANTE PRIVIND DESFĂŞURAREA PROBEI  SCRISE DIN CADRUL EXAMENULUI DE LICENŢĂ, descărcaţi aici, fişier pdf.

Proba 2: Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă, pe data de 11 iulie 2024. Pentru examinare, fiecărui candidat i se acordă cel mult 20 de minute, după o programare afişată în prealabil. Candidaţii sunt rugați să se prezinte cu 30 de minute înainte de ora programată, cu prezentarea întocmită în format PowerPoint.

Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea examenului de licenţă din sesiunea iulie 2024 şi februarie 2025, descărcaţi aici, fişier pdf .

 
Prima pagină > EXAMENE DE FINALIZARE STUDII UNIVERSITARE > Examen de LICENTA, sesiunea IU... |