RO | EN

Facultatea de Chimie Iaşi

Grup de cercetare_

Ultima actualizare: 27 Jan 2021, 09:01:06 (de către Gabriela Pavelescu).

GRUPUL DE CERCETARE

CHIMIA FIZICĂ A SISTEMELOR COMPLEXE

acronim: PCCS

 

Contact

Prof. dr. Gheorghe Nemţoi

Tel: +40 232  201307

Fax: + 40 232 201313

e-mail: nemtoi@uaic.ro

 

Membri

Prof. dr. Gheorghe Nemţoi - Professor Emeritus

Conf. dr. Ionel Humelnicu

Conf. dr. Mircea-Odin Apostu

Lect. dr. Mihai Dumitraş

Lect. dr. Dan Maftei

Lect. dr. Daniela Dîrţu

Lect.dr. Iustinian-Gabriel Bejan   

 

Direcţii de cercetare

- Electrochimie şi implicaţiile electrochimiei în ştiinţa mediului;

- Voltametrie şi Spectroscopie de impedanţă electrochimică;

- Caracterizarea fizico-chimică a monocristalelor;

- Studiul experimental şi teoretic al tranziţiilor de fază;

- Dinamică neliniară şi dinamica sistemelor complexe;

- Analiză termică şi cinetică neizotermă;

- Cinetica şi mecanismul reacţiilor chimice;

- Sisteme disperse; 

- Modelarea cinetică a proceselor de degradare termică şi termooxidativă;

- Dinamica interacţiunilor intermoleculare;

- Reactivitate şi spectroscopie moleculară;

- Studiul proceselor fizico-chimice din mediu;

- Studiul teoretic al mecanismelor evoluţiei sistemelor chimice;

- Influenţa mediului asupra proprietăţilor structurale, electronice şi reactivităţii sistemelor chimice.

 
Prima pagină > CERCETARE > Grup de cercetare_... |