RO | EN

Facultatea de Chimie Iaşi

Grup de cercetare_

Ultima actualizare: 27 Jan 2021, 09:01:06 (de către Gabriela Pavelescu).

Grupul de cercetare  Chimia Materialelor

Contact

Conf. dr. Maria Ignat

Tel: +40 232 201314

e-mail: maria.ignat@uaic.ro

Membri

1. Conf. dr. Maria Ignat

2. Conf. dr. Doina Lutic

3. Lect.dr. Iuliean-Vasile Asaftei

4. CS dr. Cristina-Giorgiana Coromelci (colaborator)

5. Drd. Elvira Mahu-Turcu

6. Prof. dr. em. Nicolae Bîlbă

7. Prof. dr. em. Eveline Popovici

8. Prof. dr. Aurelia Vasile

9. Conf.dr. Maria Alexandroaei

10. Stud. Masterand Alexandra Porojnicu

11. Stud. Masterand Maria Cazacu

12. Stud. Masterand Carmen-Andreea Mânzatu

Domenii de cercetare

- Nanomateriale și biomateriale: obținere, caracterizare, aplicații;

- Materiale oxidice nanoporoase și/sau cu structură ordonată pentru procese de adsorbție, (foto)cataliză, senzori chimici, schimb ionic, formulări pentru livrarea țintită a medicamentelor anticanceroase;

- Nanocompozite pe bază de silice mezoporoasă sau zeoliți și funcționalizarea suprafețelor, utilizabile pentru livrarea controlată/țintită a substanțelor medicamentoase;

- Materiale mezoporoase/mezostructurate nesilicioase: oxizi, carbon, polimeri, materiale hibride; metode de sinteză, tehnici de caracterizare, direcții aplicative;

- Formulări topice inovative pentru terapia locală a limfomului cutanat cu celule T.

Infrastructura

- Spectrofotometru de absorbţie atomică cu sursă continuă, ContrAA 300, AnalyticJena;

- Spin coater Ossila (10 programe cu până la 50 etape fiecare, viteză: 120-6000 rpm, timp de lucru 1 - 1000 s)

- Dip coater Ossila 2006 L2006A1

- Incubator vibrație cu agitare (model ES-80 Shimadzu, 50-250 rpm, 25-80oC)

- Spectrofotometru UV-VIS 2401 PC, cu sferă integratoare pentru înregistrarea spectrelor de reflexie difuză pe solide;

- Instrument de măsură multifuncțional pentru soluții (pH, temperatură, conductivitate, rezistivitate, TDS, salinitate)

- Aparat pentru determinarea izotermelor de adsorbţie - desorbţie, suprafeţei specifice, dimensiunii  porilor, Nova 2200e, Quantachrome Instruments ;

- Aparat pentru determinarea carbonului şi azotului total –TOC , Analytic Jena ;

- Reactoare fotocataliză în UV şi vizibil cu diverse moduri de expunere;

- Procesor de ultrasonare Sonics Vibra cell CV33;

- Spectrofotometru UV VIS pentru lichide SPECTRO SC;

- Aparat pentru apă ultrapură Pure Lab Option, ELGA;

- Cuptor de calcinare (până la 1100 °C);

- Boxă de lucru în atmosferă controlată;

- Cuptor de piroliză cu atmosferă controlată;

- Etuva cu atmosferă controlată LabTech;

- Ultratermostat cu agitare, Heidolph MR Standard;

- Balanţă analitică electronică;

- Baie cu ultrasunete pentru curățare.

 

Lucrări reprezentative publicate în perioada 2018-2020

prezentare selectivă, fisier pdf

1. Mahu, E., Ignat, M., Cojocaru, C., Samoila, P., Coromelci, C., Asaftei, I.V., Harabagiu, V., Nanomaterials, 10, 998; doi:10.3390/nano10050998, 2020.

2. Brindusa Dragoi, Cristina Mariana Uritu, Laurentiu Agrigoroaie, Doina Lutic, Vasile Hulea, Georgeta Postole, Adina Coroaba, Eugen Carasevici, MnAl Layered Double Hydroxide Nanosheets Infused with Fluorouracil for Cancer Diagnosis and Therapy, ACS Applied Nano Materials, acceptată, (https://doi.org/10.1021/acsanm.0c03365), 2020.

3. Dragan, E.S., Humelnicu, D., Ignat, M., Varganici, C.D, ACS Applied Materials and Interfaces, 12(40), pp. 44622–44638, 2020.

4. Lutic, D., Petrovschi, D., Ignat, M., Cretescu, I., Bulai, G., Mesoporous cerium-doped titania for the photocatalytic removal of persistent dyes, Catalysis Today 306, p. 300-309, 2018.

5. Ignat, M., Samoila, P., Cojocaru, C., Soreanu, G., Cretescu, I., Harabagiu, V., Porous polymer/inorganic composite matrices as efficient desiccants for air dehumidification, Applied Surface Science, 487, pp. 1189-1197. DOI: 10.1016/j.apsusc.2019.05.204, 2019.

6. Amalia Maria Sescu, Maria Harja, Lidia Favier , Laurence Oughebbi Berthou, Consuelo Gomez de Castro, Aurel Pui, Doina Lutic, Zn/La mixed oxides prepared by coprecipitation: Synthesis, characterization and photocatalytic studies, Materials, 13(21), pp. 1–19, 4916, 2020.

7. Fortună, M.E., Ignat, M., Asandulesa, M., Rotaru, R., Pricop, L., Harabagiu, V., Improved Physico-chemical Properties of Mesoporous Carbon by Functionalization with Aminopropyl-polydimethylsiloxane (AP-PDMS) Journal of Inorganic and Organometallic Polymers and Materials, 28 (6), pp. 2275-2287. DOI: 10.1007/s10904-018-0884-x, 2018.

8. Asaftei, I.V., Lungu, N.C., Ignat, M., Sandu, I., Investigation of butane-butylene technical mixtures transformation over modified microporous materials prepared by ion exchange method into liquid fraction rich in aromatic hydrocarbons Revista de Chimie, 70 (6), pp. 2004-2009, 2019.

9. Ignat, M, Rotaru, R., Samoila, P., Sacarescu, L., Timpu, D., Harabagiu, V., Relationship between the component synthesis order of zinc ferrite–titania nanocomposites and their performances as visible light-driven photocatalysts for relevant organic pollutant degradation, Comptes Rendus Chimie, 21 (3-4), pp. 263-269. DOI: 10.1016/j.crci.2016.11.004, 2018.

10. Asaftei, I.V., Ignat, M., Lungu, C.N., Sandu, I., Mahu, E., Alkylation of benzene with technical fraction propylene - Propane over modified B-(Al)-HZSM-5 catalysts Revista de Chimie, 70 (8), pp. 2753-2758, 2019.

11. Brindusa Dragoi,  Cristina Mariana Uritu, Laurentiu Agrigoroaie, Doina Lutic, Thomas Cacciaguerra, Vasile Hulea, Eugen Carasevici, Mn-based 2D layered nanomaterials for boosting the MRI signal, Materials Letters, (https://doi.org/10.1016/j.matlet.2021.129331), acceptată, 2020.

12. Ignat, M., Samoila, P., Coromelci, C., Sacarescu, L., Asaftei, I., Harabagiu, V., Miron, C., Plasma generation in liquid as a new efficient synthesis approach of titania–zinc ferrite nano(photo)catalyst Comptes Rendus Chimie, 21 (3-4), pp. 310-317. DOI: 10.1016/j.crci.2017.05.006, 2018.

13. Vasile, A., Ignat, M., Zaltariov, M.F., Sacarescu, L., Stoleriu, I., Draganescu, D., Dumitras, M., Ochiuz, L., Development of new bexarotene-loaded mesoporous silica systems for topical pharmaceutical formulations (2018) Acta Chimica Slovenica, 65 (1), pp. 97-107. DOI: 10.17344/acsi.2017.3641

14. Asaftei, I.V., Sandu, I., Bilba, N., Lungu, N.C., Ignat, M., Mahu, E., (2020) Rev. Chim. 71, no. 2, 403-413

15. Muresan, E.I., Lutic, D., Dobrota, M., Coroaba, A., Doroftei, F., Pinteala, M. Multimodal porous zirconium silicate macrospheres: Synthesis, characterization and application as catalyst in the ring opening reaction of epichlorohydrin with acrylic acid, Applied Catalysis A: General, 556, 29-40, 2018.

 
Prima pagină > CERCETARE > Grup de cercetare_... |