RO | EN

Facultatea de Chimie Iaşi

Fisele disciplinelor anului II, studii universitare de master, specializarea Chimia produselor cosmetice şi farmaceutice, 2022-2023

Ultima actualizare: 06 Dec 2022, 09:12:08 (de către Gabriela Pavelescu).
Semestrul I
Nr.
crt.
Denumirea disciplinei Nr.de credite Forma de examinare Numele titularului de disciplină
1 Controlul analitic al medicamentelor şi produselor cosmetice 6 E Conf.dr. Simona Cucu-Man
2 Medicamente de sinteză 6 E Conf.dr. Laura-Gabriela Sârbu
3 Chimie cosmetică 6 EVP Lect.dr. Dorina Amăriucăi-Mantu
4 Compuşi anorganici utilizaţi în formularea şi condiţionarea produselor cosmetice şi farmaceutice (opţional) 6 E Conf.dr. Nicoleta Cornei
5 Metode spectrale de analiză (opţional) 6 EVP Prof.dr. Ramona-Antoaneta Dănac
6 Microbiologie şi imunologie (facultativ) 6 E Conf.dr. Robert Grădinaru
Conf.dr. Brînduşa-Alina Petre
Semestrul al II-lea
Nr.
crt.
Denumirea disciplinei Nr.de credite Forma de examinare Numele titularului de disciplină
1 Compuşi anorganici cu acţiune terapeutică 6 E Lect.dr. Carmen Mîţă
2 Strategii în sinteza organică 6 E Prof.dr. Costel Moldoveanu
3 Activitate de cercetare pentru elaborarea lucrării de disertaţie 6 EVP Conducătorii lucrărilor de disertaţie
4 Modelare moleculară (opţional) 6 E Conf.dr. Ionel Humelnicu
Discipline opţionale (1 din 2)
5 Compuşi radiofarmaceutici (opţional) 6 EVP Lect.dr. Mirela Goanță
6 Medicamente de bio- şi semisinteză (opţional) 6 EVP Conf.dr. Gheorghiță Zbancioc
7 Hematologie - hemostază (facultativ) 6 E Asoc. Daniela Jitaru
 
Prima pagină > PROGRAME DE STUDII 2022/2023 > Fisele disciplinelor anului II... |