RO | EN

Facultatea de Chimie Iaşi

Fisele disciplinelor anului II, studii universitare de master, specializarea Chimia produselor cosmetice şi farmaceutice, 2021-2022

Ultima actualizare: 02 Dec 2021, 17:12:42 (de către Gabriela Pavelescu).
  • Semestrul I
Nr.
crt.
Denumirea disciplinei Nr.de credite Forma de examinare Numele titularului de disciplină
DISCIPLINE OBLIGATORII:
1 Controlul analitic al medicamentelor şi produselor cosmetice 6 E Conf.dr. Simona Cucu-Man
2 Medicamente de sinteză 6 E Conf.dr. Laura-Gabriela Sârbu
3 Strategii în sinteza organică 6 EVP Prof.dr. Costel Moldoveanu
4 Compuşi anorganici utilizaţi în formularea şi condiţionarea produselor cosmetice şi farmaceutice (opţional) 6 E Conf.dr. Nicoleta Cornei
5 Microbiologie şi imunologie (opţional) 6 EVP Conf.dr. Robert Grădinaru
Conf.dr. Brînduşa-Alina Petre
6 Metode spectrale de analiză (opţional) 6 EVP Prof.dr. Ramona-Antoaneta Dănac
7 Compuşi naturali (opţional) 6 EVP Conf.dr. Dalila Belei
  • Semestrul al II-lea
Nr.
crt.
Denumirea disciplinei Nr.de credite Forma de examinare Numele titularului de disciplină
DISCIPLINE OBLIGATORII:
1 Compuşi anorganici cu acţiune terapeutică 6 E Lect.dr. Carmen Mîţă
2 Chimie cosmetică 6 E Lect.dr. Dorina Amăriucăi-Mantu
3 Activitate de cercetare pentru elaborarea lucrării de disertaţie 6 EVP Conducătorii lucrărilor de disertaţie
4 Compuşi radiofarmaceutici (opţional) 6 E Lect.dr. Mirela Goanță
5 Hematologie - hemostază (opţional) 6 EVP Asoc. Daniela Jitaru
6 Medicamente de bio- şi semisinteză (opţional) 6 EVP Prof.dr.habil. Mihail-Lucian Bîrsă
 
Prima pagină > PROGRAME DE STUDII > Fisele disciplinelor anului II... |