EN | FR

Facultatea de Chimie Iaşi

Alegerea reprezentanţilor studenţilor în Consiliul Facultăţii de Chimie şi în Senatul UAIC

Ultima actualizare: 28 Jan 2020, 15:01:59 (de către Gabriela Pavelescu).

Alegerea reprezentanţilor STUDENŢILOR

 

în Consiliul Facultăţii de Chimie şi în Senatul UAIC,

pentru mandatul 2020-2024

 • Studenţii, masteranzii şi doctoranzii Facultăţii de Chimie sunt convocaţi marţi, 28 ianuarie 2020, între orele 9-13, în Laborator Structură (lângă Amfiteatrul Petru Bogdan), pentru alegerea studenților reprezentanți în Senatul Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi - turul al II-lea de alegeri la nivelul Universităţii.
 • Neavând cvorumul minim necesar la nivelul Universităţii, se organizează turul al II-lea pentru alegerea studenților reprezentanți în Senatul Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, pe 28 ianuarie 2020.
 • Studenţii, masteranzii şi doctoranzii Facultăţii de Chimie sunt convocaţi luni, 27 ianuarie 2020, între orele 9-13, în Laborator Structură (lângă Amfiteatrul Petru Bogdan), pentru alegerea studenților reprezentanți în Senatul Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi - turul I de alegeri la nivelul Universităţii.
 • Rezultatul alegerii propunerilor în Senatul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi din data de 21 ianuarie 2020 este următorul:

1.       CIORTEANU C. ROXANA ELENA  – 71 de voturi pentru și 3 abţineri

2.       MOCANU V. COSMIN-ȘTEFAN – 61 de voturi pentru și 13 abțineri

 • Rezultatul alegerii reprezentanţilor studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor în Consiliul Facultăţii de Chimie din data de 21 ianuarie 2020 este următorul:

1.     BULĂIASA G. ȘTEFANIA-IOLANDA, reprezentant al studenţilor pentru studii universitare de licenţă – 69 de voturi pentru și 2 abțineri

2.     CIORTEANU C. ROXANA ELENA, reprezentant al studenţilor pentru studii universitare de master  – 71 de voturi pentru

3.     MOCANU V. COSMIN-ȘTEFAN, reprezentant al studenţilor pentru studii universitare de doctorat – 55 de voturi pentru.

 • Studenţii, masteranzii şi doctoranzii Facultăţii de Chimie sunt convocaţi marţi, 21 ianuarie 2020, între orele 9-13, în Laborator Structură (lângă Amfiteatrul Petru Bogdan), pentru alegerea propunerilor studenţilor în Senatul Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, precum şi a reprezentanţilor studenţilor/masteranzilor /doctoranzilor în Consiliul Facultăţii de Chimie (turul al II-lea). PREZENŢA ESTE OBLIGATORIE, CU CARTEA DE IDENTITATE/ PAŞAPORT-PENTRU STUDENŢII STRĂINI !!!
 • Neavând cvorumul minim necesar, se organizează turul II de alegeri a reprezentanţilor studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor în Consiliul Facultăţii de Chimie, pe 21 ianuarie 2020.
 • Studenţii, masteranzii şi doctoranzii Facultăţii de Chimie sunt convocaţi luni, 20 ianuarie 2020, între orele 9-13, în Laborator Structură (lângă Amfiteatrul Petru Bogdan), pentru alegerea reprezentanţilor studenţilor/masteranzilor/doctoranzilor în Consiliul Facultăţii de Chimie. PREZENŢA ESTE OBLIGATORIE, CU CARTEA DE IDENTITATE/ PASAPORT-PENTRU STUDENŢII STRĂINI !!!!!!

Centralizatorul candidaturilor studenţilor pentru Consiliul Facultăţii de Chimie, document pdf

Centralizatorul candidaturilor studenţilor pentru Senatul Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, document pdf

Numărul de locuri alocate studenţilor în Consiliul Facultăţii de Chimie: 3

- 1 loc pentru reprezentantul ciclului de studii universitare de licenţă

- 1 loc pentru reprezentantul ciclului de studii universitare de master

- 1 loc pentru reprezentantul ciclului de studii universitare de doctorat

Numărul de locuri alocate studenţilor Facultăţii de Chimie în Senatul UAIC: 1

Calendar alegeri:

I. În perioada 6-10 ianuarie 2020 se depun la secretariatul Facultăţii dosarele de candidatură care conţin următoarele documente:

 • declaraţia de candidatură pentru Consiliul Facultăţii / Senatul Universităţii - în 2 exemplare (formularul este pus la dispoziţia candidaţilor de către secretariat);
 • CV-ul candidatului;
 • scrisoare de intenţie ( din care să reiasă pentru care ciclu de studii candidează);
 • declaraţie pe propria răspundere a studentului candidat din care reiese că acesta nu este membru al unui partid politic.

Studenții care vor candida pentru Senatul UAIC sunt rugați să-și trimită candidatura la adresa de e-mail a studenților senatori studentiuaic@gmail.com"> studentiuaic@gmail.com"> studentiuaic@gmail.com"> studentiuaic@gmail.com.

II. 11-20 ianuarie 2020 - campanie electorală a studenților care candidează pentru Consiliile facultăților și Senatul UAIC.

III. 20 ianuarie- turul I de alegeri pentru alegerea studenților reprezentanți în Consiliile Facultăților;

IV. 21 ianuarie- turul II de alegeri pentru alegerea studenților reprezentanți în Consiliile Facultăților (turul II va fi organizat DOAR în cazul în care nu se întrunește cvorumul legal de 25% din numărul studenților universității, înmatriculați la studii cu frecvență) și alegerea propunerilor pentru Senatul UAIC;

V. 22-26 ianuarie 2020  -  campanie electorală a studenților care candidează pentru Senatul universitar;

VI. 27 ianuarie 2020 - turul I de alegeri la nivelul UAIC pentru alegerea studenților reprezentanți în Senatul universitar;

VII. 28 ianuarie 2020 - turul II de alegeri la nivelul UAIC pentru alegerea studenților reprezentanți în Senat (turul II va fi organizat DOAR în cazul în care nu se întrunește cvorumul legal de 50% din numărul studenților universității, înmatriculați la studii cu frecvență).

Precizări  din Metodologia de  organizare a alegerilor pentru mandatul 2020-2024:

1. Art. 9 (1)  "Persoanele care candidează pentru structurile de conducere ale Universităţii depun o declaraţie de candidatură (potrivit modelului prezentat în Anexa III a prezentei Metodologii)

2.  Art. 9 (3) Declaraţia de candidatură se depune la secretariatul facultăţii (în 2 ex.)

3. Art. 16 (5) Desemnarea reprezentanţilor studenţilor în Consiliul facultăţii se face prin vot universal, direct şi secret al tuturor studenţilor din facultate, conform unor proceduri stabilite de Regulamentul de alegere a reprezentanţilor studenţilor în structurile de conducere şi administrative ale universităţii.  

4. Art. 19 (2) Fiecare facultate propune un număr dublu de candidaţi faţă de numărul reprezentanţilor în Senat.

Regulamentul de alegere a reprezentanţilor studenţilor în structurile de conducere şi administrative ale universităţi (document pdf)

 
Prima pagină > ALEGERI ACADEMICE 2020 > Alegerea reprezentanţilor stu... |