Examen de DISERTATIE, sesiunea FEBRUARIE 2021

Ultima actualizare: 11 Feb 2021, 12:02:17 (de către Gabriela Pavelescu).
EXAMEN DE DISERTAŢIE,
11 FEBRUARIE 2021
 • Examenul de disertaţie se desfăşoară online, pe data de 11 februarie 2021 (de la ora 9) şi constă într-o singură probă orală - Prezentarea şi susţinerea lucrării de disertaţie.

Perioada de înscriere: 1–3 februarie 2021, între orele 8-16.

Înscrierea la examenul de disertaţie sesiunea FEBRUARIE 2021 se face fizic, la secretariatul facultăţii, prin depunerea următoarelor documente:

1. dosarul de înscriere;
2. lucrarea de disertaţie avizată pe prima pagină de coordonatorul ştiinţific (ATENŢIE: ultima pagina a lucrării de disertaţie este declaraţia privind autenticitatea conţinutului lucrării de disertaţie-descarcati aici)
3. cd-ul cu fişierul lucrării, în format pdf, fişier denumit astfel: Cod specializare_Nume Prenume.pdf. Codurile specializărilor sunt următoarele: CPCF – Chimia produselor cosmetice şi farmaceutice, CMSA- Chimia mediului şi siguranţă alimentară, CC - Chimie clinică.

Dosarul de înscriere (tip plic, nu cu şină) trebuie să conţină următoarele acte:

 • copie după certificatul de naştere;
 • copie după certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui, dacă este cazul;
 • copie după buletinul de identitate/cartea de identitate (sau paşaport, pentru candidaţii străini);
 • declaraţia întocmită de absolventele căsătorite, dacă este cazul, descarcati aici
 • declaraţie candidat cu privire la exprimarea acordului pentru înregistrarea audio/video a probelor examenului de licenţă pe care urmează să le susţină în sesiunea februarie 2021, descarcati aici
 • Diploma de Licenţă şi Suplimentul Diplomei de Licenţă/Foaia Matricolă, în original.
 • Pe coperta dosarului de înscriere trebuie scrise datele candidatului, model aici.
 • Absolvenţii trebuie să verifice din timp dacă au acces pe platforma Moodle, de pe pagina https://students.chem.uaic.ro/?redirect=0 . Pentru probleme legate de accesarea platformei Moodle, absolvenţii trebuie să trimită un mesaj, pe adresa de email  moodle@chem.uaic.ro
 • Nota minimă de promovare a examenului de disertaţie este 6,00 (şase).
 • Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea examenului de disertaţie din sesiunea iulie/septembrie 2020 şi februarie 2021,  descărcaţi aici, fişier pdf
 • Procedura privind organizarea şi desfăşurarea online a examenelor de licenţă, diplomă, disertaţie şi absolvire pentru perioada stării de urgenţă şi a eventualelor consecinţe care decurg din acestea, aprobată prin Hotărârea nr.10 a Senatului UAIC din 30 aprilie 2020, descărcaţi aici, fişier pdf.

 

 
Prima pagină > EXAMENE > Examen de DISERTATIE, sesiunea... |