Examen de LICENTA, sesiunea FEBRUARIE 2021

Ultima actualizare: 12 Feb 2021, 12:02:17 (de către Gabriela Pavelescu).
 EXAMEN DE LICENŢĂ

12 FEBRUARIE 2021

 •  Programarea examenului de licenţă, specializarea Chimie:

- proba nr. 1 (Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate, evaluare orală), descărcaţi aici, fişier pdf;

- proba nr. 2 (Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă, evaluare orală), descărcaţi aici, fişier pdf.

    IMPORTANT: Candidatul care nu obţine notă minimă de promovare la proba 1, NU poate fi evaluat la susţinerea lucrării de licenţă. Nota minimă de promovare a fiecărei probe este 5,00 (cinci). Media finală minimă de promovare a examenului de licenţă este 6,00 (şase).

 • Perioada de înscriere: 1–3 februarie 2021, între orele 8-16.
 • Înscrierea la examenul de licenţă sesiunea FEBRUARIE 2021 se face fizic, la secretariatul facultăţii, prin depunerea următoarelor documente:

1. dosarul de înscriere;

2. lucrarea de licenţă avizată pe prima pagină de coordonatorul ştiinţific (ATENŢIE: ultima pagina a lucrării de licenţă este declaraţia privind autenticitatea conţinutului lucrării de licenţă-descarcati aici)

3. cd-ul cu fişierul lucrării, în format pdf, fişier denumit astfel: Cod specializare_Nume Prenume.pdf. Codurile specializărilor sunt următoarele: CH - Chimie, BT - Biochimie tehnologică, CM - Chimie medicală.

Dosarul de înscriere (tip plic, nu cu şină) trebuie să conţină următoarele acte:
 • cerere tip, descărcaţi aici
 • copie după certificatul de naştere;
 • copie după certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui, dacă este cazul;
 • copie după buletinul de identitate/cartea de identitate (sau paşaport, pentru candidaţii străini);
 • declaraţia întocmită de absolventele căsătorite, care au solicitat până la finalizarea studiilor completarea numelui cu cel dobândit în urma căsătoriei, dacă este cazul, descarcati aici
 • declaraţie candidat cu privire la exprimarea acordului pentru înregistrarea audio/video a probelor examenului de licenţă pe care urmează să le susţină în sesiunea februarie 2021, descarcati aici

Pe coperta dosarului de înscriere trebuie scrise datele candidatului, descarcati aici.
Absolvenţii trebuie să verifice din timp dacă au acces pe platforma Moodle, de pe pagina https://students.chem.uaic.ro/?redirect=0 . Pentru probleme legate de accesarea platformei Moodle, absolvenţii trebuie să trimită un mesaj, pe adresa de email  moodle@chem.uaic.ro
 • Examenul de licenţă se desfăşoară online, pe data de 12 februarie 2021 (conform unei programări care se va afişa ulterior) şi constă în susţinerea a două probe:

    Proba 1: Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate, evaluare orală, conform aprobării Senatului UAIC din 30 aprilie 2020 (descărcaţi aici, fişier pdf)

    Proba 2: Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă, evaluare orală.

 • Procedura privind organizarea şi desfăşurarea online a examenelor de licenţă, diplomă, disertaţie şi absolvire pentru perioada stării de urgenţă şi a eventualelor consecinţe care decurg din acestea, aprobată prin Hotărârea nr.10 a Senatului UAIC din 30 aprilie 2020, descărcaţi aici, fişier pdf.
 
Prima pagină > EXAMENE > Examen de LICENTA, sesiunea FE... |