RO | EN

Facultatea de Chimie Iaşi

Gradul didactic II - sesiunea august 2024

Ultima actualizare: 18 Jul 2024, 17:07:35 (de către Angela Vatră).

GRADUL DIDACTIC II - SESIUNEA AUGUST 2024


 

 Calendarul privind desfăşurarea examenelor
 
  •   27 august 2024 - Metodica predării specialităţii cu abordări interdisciplinare şi de creativitate   (probă scrisă)     
  •   30 august 2024 - Pedagogie (probă orală)
Programa examenului de gradul II
  • Pentru examen sunt valabile programele aprobate prin Ordinul M.E.N. nr. 3442/21.03.2000 (pentru specialitatea Chimie) şi prin Ordinul M.Ed.C.T. nr. 2687/27.11.2007 ( pentru Pedagogie - profesori de toate specialităţile).

  • Aceste programe pot fi accesate la următoarele adrese:

   Pentru programa de CHIMIE - click aici (document pdf) 

   Pentru programa de PEDAGOGIE- click aici (document pdf)

Procedura operaţională de organizare şi desfăşurare a activităţii privind întocmirea comisiilor, desfăşurarea examenelor şi transmiterea rezultatelor finale în vederea obţinerii gradului didactic II în învăţământul preuniversitar (document pdf)
Modul de calcul al mediei finale 
  • Nota minimă de promovare a fiecărei probe este 8,00 (opt).
  • Media minimă de promovare a examenului pentru acordarea gradului didactic II este 8,00 (opt) şi calculul ei rezultă din media aritmetică a următoarelor probe:  notă probă scrisă Metodica predării specialităţii cu abordări interdisciplinare şi de creativitate şi notă probă orală PEDAGOGIE.
TAXE

  Candidaţii înscrişi la gradul II trebuie să achite, conform Hotărârii Senatului Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi nr. 6/24.11.2022, următoarea taxă:

 taxă procesare dosare grad didactic  II - 300 lei;  cod taxa -107; cod forma de învăţământ-01; Facultatea de Chimie - cod 1211                                                    

Taxa se achită prin agenţiile BRD în contul RO68BRDE240SV89534452400 deschis pe numele Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, iar chitanţa se va transmite la secretariatul facultăţii, prin email la adresa  avatra@uaic.ro, cel târziu până pe data de 21 august 2024.

IMPORTANT! - În cazul în care, din diverse considerente, cadrul didactic înscris la examenul de acordare a gradului didactic II nu s-a prezentat sau nu a promovat probele acestui examen, cuantumul taxei de gradul didactic II nu se restituie.  

 

TUTORIATE ON-LINE PENTRU EXAMENUL DE ACORDARE A GRADULUI DIDACTIC II

ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

  

 
Prima pagină > PERFECŢIONARE PREUNIVERSITARĂ > Gradul didactic II - sesiunea ... |