dosarul de inscriere in examenul de disertatie

Ultima actualizare: 12 Jan 2024, 15:01:46 (de către Gabriela Pavelescu).

Dosarul de înscriere (dosar de tip mapă) trebuie să conţină următoarele acte:

·       fişa de înscriere, conform modelului nr.1 (descarcati aici)

·       copie după certificatul de naştere;

·       copie după certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui, dacă este cazul;

·       copie după buletinul de identitate/cartea de identitate (sau paşaport, pentru candidaţii străini);

·       Diploma de Bacalaureat şi Foaia Matricolă, în original;

·       Diploma de Licenţă şi Suplimentul Diplomei de Licenţă/Foaia Matricolă, în original;

·       Atestatul de recunoaştere a diplomelor eliberat de către Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (bacaluareat/licenţă), dacă este cazul;

·       chitanţa de plată a taxei, în caz de repetare a examenului de disertaţie, în sumă de 200 RON, dacă este cazul.
Taxa se achită la B.C.R.,
accesând platforma cu adresa https://plati-taxe.uaic.ro/stud/index.php
sau la B.R.D, conform precizărilor de mai jos:

-Contul IBAN al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi:

RO 68 BRDE 240SV89534452400

-Cod taxă repetare a examenului de disertaţie: 30

-Forma de învăţământ: master, zi, cod 03

-Cod facultate (Chimie): 2402

Pe coperta dosarului de înscriere trebuie consemnate datele candidatului, scrise cu mâna, conform modelului nr. 2 (descarcati aici).

 
Prima pagină > EXAMENE DE FINALIZARE STUDII UNIVERSITARE > dosarul de inscriere in examen... |